Indexy cen vývozu a dovozu zboží - leden 2024

Ceny vývozu a dovozu meziročně pokračovaly v poklesu

25.03.2024
Kód: 013014-24
 

V lednu 2024 vývozní ceny vzrostly meziměsíčně o 1,0 %, meziročně klesly o 1,2 %. Dovozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,3 %, meziročně klesly o 4,0 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 100,8 %, meziročně 102,9 %.
 

Vývozní ceny

Meziměsíčně v lednu vzrostly o 1,0 % (po kurzovém očištění o 0,3 %). Nejvíce rostly ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 7,7 %, produktů lesnictví a těžby dřeva o 7,5 % a ceny sběru, přípravy k likvidaci a likvidace odpadu o 5,0 %. Nejvýrazněji klesly ceny usní a souvisejících výrobků o 1,5 %, textilií o 1,3 % a ceny ostatních nekovových minerálních výrobků o 0,8 %.

Meziročně v lednu klesly o 1,2 % (po kurzovém očištění o 3,6 %). Snížily se zejména ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 24,3 %, produktů lesnictví a těžby dřeva o 15,9 % a ceny produktů zemědělství a myslivosti o 15,6 %. Výrazně rostly ceny ostatních dopravních prostředků a zařízení o 15,3 %, nábytku o 10,4 % a ceny motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů o 5,8 %.
 

Dovozní ceny

Meziměsíčně v lednu vzrostly o 0,3 % (po kurzovém očištění klesly o 0,4 %). Nejvíce se zvýšily ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 5,9 %, ropy a zemního plynu o 2,8 % a ceny textilií o 2,1 %. Především klesly ceny oděvů o 2,9 %, usní a souvisejících výrobků o 2,7 % a ceny ostatních nekovových minerálních výrobků o 2,2 %.

Meziročně v lednu klesly o 4,0 % (po kurzovém očištění o 5,9 %). Nejvýrazněji se snížily ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 35,2 %, ropy a zemního plynu o 26,4 % a ceny papíru a výrobků z papíru o 12,6 %. Největšího růstu dosáhly ceny ostatních dopravních prostředků a zařízení o 9,5 %, ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 9,0 % a ceny motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů o 5,5 %.

„V lednu koruna oslabila meziměsíčně i meziročně vůči euru a dolaru. Ceny vývozu meziročně klesly o 1,2 % a v dovozu o 4,0 %. Ve vývozu byl meziročně výrazný zejména pokles cen elektřiny. V dovozu se kromě cen elektřiny snížily také ceny ropy a zemního plynu,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.
 

Směnné relace

Meziměsíčně zaznamenaly hodnotu 100,8 % (v prosinci 100,4 %). Nejvyšší hodnoty dosáhl nábytek (105,7 %), nejnižší hodnoty textilie (96,6 %).

Meziročně dosáhly hodnoty 102,9 % (v prosinci 104,0 %). Nejvyšší hodnotu zaznamenala elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch (116,9 %), nejnižší hodnotu výrobky zpracovatelského průmyslu (94,6 %).
 

Revize indexu vývozních a dovozních cen

V současné době byla dokončena pravidelná revize indexu vývozních a dovozních cen. Počínaje cenovými indexy za referenční období leden 2024 jsou cenové indexy vývozu a dovozu počítány na novém váhovém schématu, založeném na struktuře zahraničního obchodu roku 2021. Nově vypočítávané indexy jsou řetězeny na současnou časovou řadu průměr roku 2015 = 100. Tím je zajištěno pokračování této časové řady, ze které jsou nadále počítány všechny ostatní indexy (meziměsíční, meziroční, podíl klouzavých průměrů). Dosud zveřejňované indexy zůstávají v platnosti.

Prostřednictvím revize došlo ke změně koncepce, kde je za výchozí klasifikaci nově nastavena klasifikace CZ-CPA, což umožňuje v této klasifikaci publikovat údaje za sekce a oddíly (do podrobnosti CPA2). Rychlé informace jsou nově publikovány pouze v klasifikaci CZ-CPA. Tato změna rovněž zajišťuje lepší konzistenci s Rychlými informacemi cen výrobců.

Klasifikace SITC je nadále zveřejňována ve stejné podrobnosti jako dosud, zveřejňování klasifikace HS bylo ukončeno k prosinci roku 2023.

 

__________________

 

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-24 Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice (měsíční periodicita) https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31781
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 10. 4. 2024

 

  • cizc032524.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 3 Stálé váhy vývozu a dovozu podle sekcí klasifikace CPA
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 25.03.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz