Indexy cen vývozu a dovozu - srpen 2020

Vývozní a dovozní ceny klesly

12.10.2020
Kód: 013014-20
 

V srpnu 2020 se vývozní i dovozní ceny meziměsíčně snížily o 1,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 0,5 %, dovozní ceny klesly o 2,9 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 102,5 %.

Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny se, zejména důsledkem posílení koruny vůči euru a dolaru, v srpnu snížily o 1,1 % (po očištění o kurzový vliv se nezměnily). Největší podíl na vývoji celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 1,1 %. Nejvíce se snížily ceny chemikálií o 1,8 %, nápojů a tabáku o 1,4 % a ceny polotovarů1 o 1,3 %. Rostly pouze ceny minerálních paliv o 0,3 %.

Dovozní ceny v srpnu klesly o 1,1 % (po kurzovém očištění rostly o 0,3 %). Největší vliv na snížení celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 1,8 %. Ceny ostatních surovin2 klesly o 3,7 %, ceny polotovarů a průmyslového spotřebního zboží se snížily shodně o 1,2 %. Zvýšily se pouze ceny minerálních paliv o 4,4 %.

Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhly ostatní suroviny (102,9 %) a stroje a dopravní prostředky (100,7 %). Naopak nejnižší negativní hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (96,1 %) a chemikálie (98,6 %).

Meziroční srovnání
Ceny vývozu klesly o 0,5 % (v červenci rostly o 1,2 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo snížení cen polotovarů o 2,5 % (zejména železa a oceli). Nejvíce se snížily ceny minerálních paliv o 15,7 % (zejména ropných výrobků), ostatních surovin o 7,9 % a ceny chemikálií o 5,7 %. Ceny potravin rostly o 2,2 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,5 %.

Dovozní ceny se snížily o 2,9 % (v červenci o 1,4 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 26,3 % (zvláště ropy a ropných výrobků). Ceny ostatních surovin klesly o 12,2 % (především kaučuku a rud kovů) a ceny chemikálií o 3,1 %. Nejvíce rostly ceny potravin o 2,1 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,5 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 102,5 % (v červenci hodnota 102,6 %), nicméně šestý měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (114,4 %), nápoje a tabák (106,1 %) a ostatní suroviny (104,9 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly pouze chemikálie (97,3 %).

_________________
[1] Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).
[2] Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ

Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-20 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.

Termín zveřejnění další RI: 10. 11. 2020

  • cizc101220.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Tiskové sdělení: Vývozní i dovozní ceny klesly
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.10.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz