Indexy cen vývozu a dovozu - listopad 2018

Ceny zahraničního obchodu rostly

16.01.2019
Kód: 013014-18
 

V listopadu 2018 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,4 %, dovozní ceny o 0,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,3 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 4,0 %, dovozní ceny o 4,2 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %.
 

Meziměsíční srovnání

Vývozní ceny se v listopadu zvýšily o 0,4 %. Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 0,4 %. Nejvíce se zvýšily ceny ostatních surovin1) o 1,3 %. Ceny polotovarů2) a ceny potravin rostly shodně o 0,8 %. Klesly pouze ceny minerálních paliv o 3,3 %.

Dovozní ceny v listopadu vzrostly o 0,1 %. Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 0,6 %. Ceny ostatních surovin rostly o 1,6 %, chemikálií o 0,8 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,7 %. Ceny potravin klesly o 0,5 % a ceny minerálních paliv o 5,7 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,3 %. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (102,5 %), potraviny (101,3 %) a polotovary (100,4 %). Naopak negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly zejména chemikálie (99,5%), průmyslové spotřební zboží (99,6 %) a stroje a dopravní prostředky (99,8 %).
 

Meziroční srovnání

Ceny vývozu rostly o 4,0 % (v říjnu o 3,1 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 2,4 %. Nejvíce se zvýšily ceny ve skupině minerálních paliv o 16,9 % (zejména elektřiny). Ceny polotovarů rostly o 6,0 % a ceny chemikálií o 4,7 %. Ceny neklesly v žádné skupině.

Dovozní ceny se zvýšily o 4,2 % (v říjnu o 3,8 %). Největší vliv na růst celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen ve skupině minerálních paliv o 23,7 % (především ropy a elektřiny). Ceny chemikálií vzrostly o 6,7 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 2,2 %. Klesly pouze ceny potravin o 0,4 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 99,8 % (v říjnu 99,3 %), nicméně již šestý měsíc zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala zvláště minerální paliva (94,5 %) a chemikálie (98,1 %). Z významných skupin dosáhlo pozitivních hodnot směnných relací průmyslové spotřební zboží (103,6 %), polotovary (103,3 %) a stroje a dopravní prostředky (100,2 %).
 

______________________

 

1) Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).
2) Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

 

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz

Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-18 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu

Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 18. 2. 2019

 

  • cizc011619.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Tiskové sdělení: Ceny zahraničního obchodu se meziročně zvýšily
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.01.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz