Indexy cen vývozu a dovozu - srpen 2012

Meziměsíční směnné relace po čtyřech měsících negativní

15.10.2012
Kód: r-7201-12
 
V srpnu 2012 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 1,3 %, dovozní ceny o 0,4 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 3,7 %, dovozní ceny o 5,8 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 99,1 %, meziročně 98,0 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny v srpnu klesly o 1,3 % (v červenci o 0,4 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 1,6 %. Z významnějších skupin klesly ceny polotovarů o 1,2 %, chemikálií o 0,9 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,5 %. Rostly pouze ceny minerálních paliv o 1,4 %.

Dovozní ceny se snížily o 0,4 % (v červenci o 0,5 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 1,2 %. Výrazněji klesly ceny ostatních surovin o 3,0 %, polotovarů o 1,3 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,9 %. Rostly pouze ceny minerálních paliv o 4,1 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 99,1 % (v červenci hodnota 100,1 %) a po čtyřech měsících se vrátily do negativních hodnot. Významnější negativní hodnoty směnných relací byly zaznamenány u minerálních paliv (97,4 %), strojů a dopravních prostředků (99,6 %) a chemikálií (99,9 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (101,1 %), průmyslové spotřební zboží (100,4 %) a polotovary (100,1 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu rostly o 3,7 % (v červenci o 4,7 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 4,7 %. Z významnějších skupin se zvýšily ceny průmyslového spotřebního zboží o 5,1 %, chemikálií o 2,4 % a ceny polotovarů o 2,3 %. Významněji klesly ceny minerálních paliv o 1,2 %.

Dovozní ceny rostly o 5,8 % (v červenci o 5,5 %). Růst byl podpořen výrazným oslabením kurzu koruny vůči dolaru. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 20,5 % (v červenci o 12,0 %). Z významnějších skupin rostly ceny strojů a dopravních prostředků o 4,8 %, průmyslového spotřebního zboží o 3,9 % a chemikálií o 3,5 %. Klesly pouze ceny ostatních surovin o 4,6 %.

Směnné relace klesly na hodnotu 98,0 % (v červenci hodnota 99,2 %) a již třicátý třetí měsíc zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenala minerální paliva (82,0 %), potraviny (95,5 %) a stroje a dopravní prostředky (99,9 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (107,2 %), polotovary (101,9 %) a průmyslové spotřební zboží (101,2 %).


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e -mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 720144-12 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-2012-owzo12la35
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 15. 11. 2012  • cizc101512.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.10.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz