Indexy cen vývozu a dovozu zboží - březen 2022

Ceny energií opět výrazně rostly

10.05.2022
Kód: 013014-22
 

V březnu 2022 vývozní ceny meziměsíčně rostly o 4,7 %, meziročně o 13,2 %. Dovozní ceny meziměsíčně rostly o 7,0 %, meziročně o 19,2 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 97,9 %, meziročně 95,0 %.

Vývozní ceny
Meziměsíčně v březnu rostly o 4,7 % (po kurzovém očištění o 2,9 %), největší vliv měl nárůst cen minerálních paliv o 22,3 % (zejména elektřiny a ropných výrobků). Výrazně rostly ceny potravin o 9,0 % (především obilovin), ostatních surovin1 o 8,5 % (hlavně kovového odpadu) a ceny polotovarů2 o 4,6 % (zvláště železa, oceli a kovových výrobků).

Meziročně se zvýšily o 13,2 % (po očištění o 16,7 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 152,8 % (elektřiny, ropných výrobků, plynu a uhlí). Výrazně rostly ceny ostatních surovin o 42,6 % (hlavně dřeva a kovového odpadu), potravin o 20,7 % (zejména obilovin), polotovarů o 20,4 % (především železa, oceli, kovových a dřevěných výrobků) a ceny chemikálií o 15,3 % (zvláště organických a anorganických chemikálií a plastů).

Dovozní ceny
Meziměsíčně v březnu rostly o 7,0 % (po kurzovém očištění o 4,8 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 29,9 % (plynu, ropy, ropných výrobků a elektřiny). Ceny ostatních surovin rostly o 10,0 % (zejména rud kovů), potravin o 7,4 % (hlavně masa a masných výrobků) a ceny polotovarů o 4,8 % (především železa, oceli, neželezných kovů a kovových výrobků).

Meziročně se zvýšily o 19,2 % (po očištění o 22,1 %), největší vliv mělo zvýšení cen minerálních paliv o 148,6 % (plynu, ropy, ropných výrobků, elektřiny a uhlí). Výrazně rostly ceny polotovarů o 21,6 % (zejména železa, oceli, neželezných kovů a papíru), ostatních surovin o 19,9 % (hlavně dřeva) a ceny chemikálií o 14,6 % (především plastů a hnojiv).

„V březnu 2022 meziměsíčně rostly vývozní ceny o 4,7 % a dovozní ceny o 7,0 %. Meziročně rostly ceny vývozu o 13,2 % a dovozu o 19,2 %. Výrazně se zvýšily zejména vývozní a dovozní ceny energií, meziročně přibližně o 150,0 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Směnné relace
Meziměsíčně klesly na hodnotu 97,9 % (v únoru 98,8 %). Nejnižší hodnoty dosáhla minerální paliva (94,1 %), nejvyšší hodnoty potraviny (101,5 %).

Meziročně klesly na hodnotu 95,0 % (v únoru 96,8 %). Nejnižší hodnoty dosáhly nápoje a tabák (89,1 %), nejvyšší hodnoty ostatní suroviny (118,9 %).

_______________

[1] Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).
[2] Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ

Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-22 Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice (měsíční periodicita) https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31781

Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 10. 6. 2022


Související analýza: Vývoj indexů cen vývozu a dovozu zboží - 1. čtvrtletí 2022

  • cizc051022.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.05.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz