Indexy cen vývozu a dovozu - září 2016

Meziroční pokles cen zahraničního obchodu zmírnil

16.11.2016
Kód: 013014-16
 

V září 2016 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,2 %, dovozní ceny se nezměnily, směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 2,4 %, dovozní ceny o 3,0 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,6 %.
 

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny v září klesly o 0,2 % (v srpnu o 0,1 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,3 %. Z významnějších skupin klesly ceny ostatních surovin o 1,0 % a ceny chemikálií o 0,1 %. Ceny minerálních paliv se zvýšily o 1,9 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,3 %.

Dovozní ceny se v září nezměnily (v srpnu pokles o 0,1 %). Ceny minerálních paliv rostly o 0,8 %, průmyslového spotřebního zboží o 0,5 % a ceny polotovarů o 0,1 %. Nejvíce se snížily ceny chemikálií o 0,4 %, ceny potravin a strojů a dopravních prostředků klesly shodně o 0,1 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 99,8 % (v srpnu hodnota 100,0 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly zejména ostatní suroviny (98,6 %), stroje a dopravní prostředky a průmyslové spotřební zboží shodně (99,8 %). Významnější pozitivní hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (101,1 %) a chemikálie (100,3 %).
 

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu se snížily o 2,4 % (v srpnu o 2,5 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 1,7 %. Nejvíce klesly ceny minerálních paliv o 11,0 %, chemikálií o 6,3 % a ostatních surovin o 6,2 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží vzrostly o 0,3 %.

Dovozní ceny klesly o 3,0 % (v srpnu o 3,6 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 15,7 %. Ceny chemikálií se snížily o 3,7 %, polotovarů o 2,4 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,3 %. Rostly pouze ceny nápojů a tabáku o 2,0 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 100,6 % (v srpnu hodnota 101,1 %) a již třináctý měsíc dokázaly setrvat v pozitivních hodnotách. Z významnějších skupin dosáhla pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (105,6 %) a průmyslové spotřební zboží (101,6 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly zejména ostatní suroviny (94,2 %), chemikálie (97,3 %) a stroje a dopravní prostředky (99,6 %).
 

__________________

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-16 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)

https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. 12. 2016


Související analýza: Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 3. čtvrtletí 2016

  • cizc111616.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.11.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz