Indexy cen vývozu a dovozu - červen 2012

Meziroční růst cen zahraničního obchodu podpořila slábnoucí koruna

15.08.2012
Kód: r-7201-12
 V červnu 2012 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,8 %, dovozní ceny se snížily o 0,1 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 5,1 %, dovozní ceny o 6,6 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 100,9 %, meziročně 98,6 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny v červnu rostly o 0,8 % (v květnu o 1,8 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 1,4 %. Z významnějších skupin rostly ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,2 %, potravin o 0,8 % a ceny polotovarů o 0,7 %. Ceny ostatních surovin a chemikálií shodně klesly o 0,7 %.

Dovozní ceny se snížily o 0,1 % (v květnu růst o 1,7 %). Pokles celkového meziměsíčního indexu způsobilo snížení cen minerálních paliv o 5,2 %. Ve všech ostatních skupinách ceny rostly. Z významnějších skupin rostly ceny strojů a dopravních prostředků a průmyslového spotřebního zboží shodně o 1,0 %, polotovarů o 0,9 % a ceny chemikálií o 0,4 %.

Směnné relace dosáhly hodnoty 100,9 % (v květnu hodnota 100,1 %). Z významnějších skupin dosáhla pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (105,0 %), stroje a dopravní prostředky (100,4 %) a průmyslové spotřební zboží (100,2 %). Významnější negativní hodnoty směnných relací byly zaznamenány u ostatních surovin (98,0 %) a chemikálií (98,9 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu rostly o 5,1 % (v květnu o 4,0 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 6,3 %. Z významnějších skupin se zvýšily ceny chemikálií o 6,5 %, průmyslového spotřebního zboží o 6,3 % a ceny polotovarů o 4,8 %. Klesly pouze ceny minerálních paliv o 5,4 %.

Dovozní ceny rostly o 6,6 % (v květnu o 6,1 %). Růst byl podpořen výrazným oslabením kurzu koruny vůči dolaru. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 6,3 %. Z významnějších skupin rostly ceny minerálních paliv o 15,4 % (v květnu o 21,2 %), průmyslového spotřebního zboží o 6,0 % a chemikálií o 5,8 %. Klesly pouze ceny ostatních surovin o 1,0 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 98,6 % (v květnu hodnota 98,0 %), nicméně již třicátý první měsíc zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenala minerální paliva (82,0 %) a potraviny (94,7 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací polotovary (101,9 %), chemikálie (100,7 %) a průmyslové spotřební zboží (100,3 %). Směnné relace strojů a dopravních prostředků činily 100,0 %.

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě ve 2. čtvrtletí 2012


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen zahraničního obchodu a stavebnictví, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 720144-12 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
http://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-2012-owzo12la35
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 17. 9. 2012  • cizc081512.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.08.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz