Indexy cen vývozu a dovozu zboží - červen 2023

Meziroční směnné relace byly významně pozitivní

10.08.2023
Kód: 013014-23
 

V červnu 2023 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,4 %, meziročně poklesly o 3,0 %. Dovozní ceny se meziměsíčně snížily o 0,1 %, meziročně klesly o 9,4 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 100,5 %, meziročně 107,1 %.
 

Vývozní ceny

Meziměsíčně v červnu vzrostly o 0,4 % (po kurzovém očištění o 0,1 %), největší vliv měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 0,9 %. Nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 4,5 % (hlavně elektřiny a ropných výrobků) a ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,1 %. Nejvíce klesly ceny ostatních surovin1) o 3,8 % (zejména dřeva a kovového odpadu) a potravin o 1,9 % (především obilovin).

Meziročně v červnu poklesly o 3,0 % (po kurzovém očištění rostly o 0,3 %), největší vliv mělo snížení cen polotovarů2) o 6,4 % (zejména železa a oceli a kovových výrobků). Nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 29,0 % (hlavně kovového odpadu, dřeva a olejnatých semen) a chemikálií o 11,7 % (především organických chemikálií a plastů). Nejvíce rostly ceny nápojů o 18,6 %.
 

Dovozní ceny

Meziměsíčně se v červnu snížily o 0,1 % (po kurzovém očištění o 0,4 %), největší vliv měl pokles cen chemikálií o 0,9 % (především plastů a organických chemikálií). Nejvíce klesly ceny nápojů a tabáku o 4,7 % a ostatních surovin o 2,1 % (především rud kovů a kovového odpadu). Nejvíce rostly ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,5 %.

Meziročně v červnu klesly o 9,4 % (po kurzovém očištění o 6,3 %), největší vliv měl výrazný pokles cen minerálních paliv o 38,5 % (zejména ropy a ropných výrobků, plynu a elektřiny). Ceny ostatních surovin klesly o 19,2 % (nejvíce rud kovů a kovového odpadu), chemikálií o 12,3 % (především plastů a organických chemikálií) a ceny polotovarů o 8,3 % (hlavně železa a oceli a neželezných kovů). Nejvíce rostly ceny nápojů a tabáku o 17,4 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 5,8 %.

„V červnu se ceny ve vývozu meziměsíčně zvýšily o 0,4 %, ceny v dovozu klesly o 0,1 %. Meziročně ceny ve vývozu klesly o 3,0 % a v dovozu o 9,4 %. Meziroční směnné relace dosáhly hodnoty 107,1 %, což je nejvíce od září 1998,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.
 

Směnné relace

Meziměsíčně zaznamenaly hodnotu 100,5 % (v květnu 100,9 %). Nejvyšší hodnoty dosáhla minerální paliva (105,6 %), nejnižší hodnoty potraviny (98,2 %).

Meziročně dosáhly hodnoty 107,1 % (v květnu 105,9 %). Nejvyšší hodnotu zaznamenala minerální paliva (155,1 %), nejnižší hodnotu ostatní suroviny (87,9 %).

______________________

 

1) Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).
2) Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-23 Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice (měsíční periodicita)
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31781
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 11. 9. 2023

 


Související analýza: Vývoj indexů cen vývozu a dovozu zboží - 2. čtvrtletí 2023

  • cizc081023.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.08.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz