Indexy cen vývozu a dovozu - prosinec 2019

Vývozní a dovozní ceny se v roce 2019 meziročně zvýšily

13.02.2020
Kód: 013014-19
 

V prosinci 2019 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,2 %, dovozní ceny o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,1 %. Meziročně vývozní ceny klesly o 1,5 %, dovozní ceny o 1,2 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,7 %.

V průměru za celý rok 2019 v porovnání s rokem 2018 se vývozní ceny zvýšily o 0,9 %, dovozní ceny o 0,3 % a směnné relace činily 100,6 %.

Meziměsíční srovnání

Vývozní ceny se v prosinci snížily o 0,2 %. Vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl zejména pokles cen polotovarů1 o 0,6 %. Nejvíce klesly ceny minerálních paliv o 2,0 % a ceny chemikálií o 0,7 %. Ceny potravin rostly o 0,4 %. Ceny strojů a dopravních prostředků se nezměnily.

Dovozní ceny v prosinci klesly o 0,3 %. Největší vliv na snížení celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 0,3 %. Nejvíce se snížily ceny ostatních surovin2 o 1,9 %, průmyslového spotřebního zboží o 0,7 % a ceny polotovarů o 0,6 %. Naopak ceny potravin rostly o 2,6 % a ceny minerálních paliv o 0,1 %.

Směnné relace dosáhly hodnoty 100,1 %. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhly ostatní suroviny (101,3 %), průmyslové spotřební zboží (100,7 %) a stroje a dopravní prostředky (100,3 %). Nejnižší negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly shodně potraviny a minerální paliva (97,9 %) a chemikálie (99,7 %).

Meziroční srovnání

Ceny vývozu se snížily o 1,5 % (v listopadu o 1,8 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo snížení cen polotovarů o 4,2 %. Nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 14,5 % (zejména kovového odpadu). Ceny chemikálií klesly o 3,4 % a ceny minerálních paliv o 2,5 %. Naopak ceny nápojů a tabáku rostly o 1,4 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,7 %.

Dovozní ceny se snížily o 1,2 % (v listopadu o 2,2 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen chemikálií o 6,3 %. Ceny polotovarů klesly o 3,0 %, a ceny minerálních paliv o 2,1 %. Nejvíce rostly ceny potravin o 8,2 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 99,7 % (v listopadu hodnota 100,4 %) a po sedmi měsících se dostaly do negativních hodnot. Nejnižší hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (87,0 %), potraviny (92,1 %) a polotovary (98,8 %). Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhly nápoje a tabák (109,5 %) a chemikálie (103,1 %).

Vývoj v roce 2019

V průměru za celý rok 2019 v porovnání s rokem 2018 se vývozní ceny zvýšily o 0,9 % (za rok 2018 se snížily o 0,3 %), dovozní ceny byly vyšší o 0,3 % (za rok 2018 klesly o 0,7 %).

Ve vývozních cenách se z významnějších skupin zvýšily ceny potravin o 1,7 %, strojů a dopravních prostředků o 1,2 % a ceny polotovarů o 0,4 %. Snížily se zejména ceny ostatních surovin o 5,6 % a ceny minerálních paliv o 2,0 %.

dovozních cenách rostly především ceny ostatních surovin o 6,9 %, ceny potravin o 2,7 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,6 %. Z významnějších skupin klesly ceny minerálních paliv o 4,7 % a ceny chemikálií o 0,9 %.

Směnné relace dosáhly v úhrnu v roce 2019 hodnoty 100,6 % (v roce 2018 činily 100,4 %).

____________________
1 Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).
2 Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102,
e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-19 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. 3. 2020

 


Související analýza: Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 4. čtvrtletí 2019

  • cizc021320.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Tiskové sdělení: Vývozní a dovozní ceny se v roce 2019 meziročně zvýšily
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.02.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz