Indexy cen vývozu a dovozu - březen 2017

Dovozní ceny se po šesti měsících meziměsíčně snížily

18.05.2017
Kód: 013014-17
 

V březnu 2017 se vývozní ceny meziměsíčně nezměnily, dovozní ceny se snížily o 0,2 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,2 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 2,6 %, dovozní ceny o 5,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 97,4 %.

Meziměsíční srovnání:
Vývozní ceny se v březnu nezměnily (v únoru růst o 0,4 %). Nejvíce rostly ceny ostatních surovin o 2,0 %, chemikálií o 1,9 % a ceny potravin o 0,5 %. Z významnějších skupin klesly ceny minerálních paliv o 3,4 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,2 %.

Dovozní ceny se v březnu snížily o 0,2 % (v únoru růst o 0,4 %). Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 3,8 %. Ceny potravin byly nižší o 1,6 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,2 %. Nejvíce rostly ceny ostatních surovin o 2,9 %, chemikálií o 0,9 % a ceny polotovarů o 0,5 %. Ceny strojů a dopravních prostředků se nezměnily.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,2 % (v únoru hodnota 100,0 %). Z významnějších skupin zaznamenaly pozitivní hodnoty směnných relací potraviny (102,1 %), chemikálie (101,0 %) a minerální paliva (100,4 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly především ostatní suroviny (99,1 %), polotovary (99,5 %) a stroje a dopravní prostředky (99,8 %).

Meziroční srovnání:
Ceny vývozu rostly o 2,6 % (v únoru o 2,5 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen minerálních paliv o 34,4 % (zejména uhlí). Ceny ve skupině ostatních surovin rostly o 18,9 % (zvlášť kovový odpad), ceny chemikálií o 5,5 % a ceny polotvarů se zvýšily o 2,9 %. Ceny strojů a dopravních prostředků klesly o 0,1 %.

Dovozní ceny se zvýšily o 5,3 % (v únoru o 5,8 %) a čtvrtý měsíc rostly. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 33,8 % (především ropa). Ceny ve skupině ostatních surovin se zvýšily o 22,2 % (hlavně rud kovů), polotovarů o 8,0 %, chemikálií o 4,6 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,6 %. Snížily se pouze ceny živočišných a rostlinných olejů o 0,4 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 97,4 % (v únoru hodnota 96,9 %) a šestý měsíc setrvaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly zejména polotovary (95,3 %), ostatní suroviny (97,3 %) a stroje a dopravní prostředky (99,3 %). Z významných skupin dosáhlo pozitivních hodnot směnných relací průmyslové spotřební zboží a chemikálie (shodně 100,9 %).

_____________________
Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533,
e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102,
e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-17 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. 6. 2017


Související analýza: Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 1. čtvrtletí 2017

  • cizc051817.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 18.05.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz