Indexy cen vývozu a dovozu - únor 2015

Ceny zahraničního obchodu klesly

17.04.2015
Kód: 013014-15
 

V únoru 2015 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,6 %, dovozní ceny o 0,4 %, směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 0,7 %, dovozní ceny o 1,9 %, směnné relace dosáhly hodnoty 101,2 %.
 

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny klesly v únoru o 0,6 % (v lednu růst o 0,3 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,4 %. Nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 2,9 % a ceny chemikálií o 2,7 %. Ceny potravin se nezměnily. Rostly pouze ceny minerálních paliv o 3,2 %.

Dovozní ceny se v únoru snížily o 0,4 % (v lednu o 0,2 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen chemikálií o 1,9 %. Ceny ostatních surovin klesly o 1,8 %, polotovarů o 0,5 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,3 %. Rostly pouze ceny potravin o 2,1 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 99,8 % (v lednu hodnota 100,5 %). Významnějších negativních hodnot dosáhly zejména potraviny (97,9 %), ostatní suroviny (98,9 %), chemikálie (99,2 %) a stroje a dopravní prostředky (99,9 %). Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (103,3 %).

 

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu se snížily o 0,7 % (v lednu o 0,4 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen chemikálií o 7,0 %. Ceny minerálních paliv klesly o 11,2 %, ostatních surovin o 7,3 % a ceny potravin o 4,8 %. Z významnějších skupin rostly ceny polotovarů o 1,0 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,8 %.

Dovozní ceny klesly o 1,9 % (v lednu o 1,7 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 25,4 %. Ceny ostatních surovin klesly o 12,1 % a ceny chemikálií o 3,4 %. Nejvíce rostly ceny průmyslového spotřebního zboží o 4,8 %, strojů a dopravních prostředků o 3,4 % a ceny polotovarů o 1,4 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 101,2 % (v lednu hodnota 101,3 %), nicméně již dvacátý šestý měsíc zůstaly pozitivní. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (119,0 %) a ostatní suroviny (105,5 %). Z významnějších skupin zaznamenalo negativní hodnoty směnných relací průmyslové spotřební zboží (95,6 %) a stroje a dopravní prostředky (97,5 %).

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-15 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-ceske-republice-leden-2015
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 19. 5. 2015

 

  • cizc041715.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.04.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz