Indexy cen vývozu a dovozu zboží - březen 2023

Dovozní ceny meziročně klesly

11.05.2023
Kód: 013014-23
 

V březnu 2023 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,1 %, meziročně rostly o 2,7 %. Dovozní ceny se meziměsíčně snížily o 0,9 %, meziročně poklesly o 2,8 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 100,8 %, meziročně 105,7 %.


Vývozní ceny

Meziměsíčně v březnu klesly o 0,1 %, největší vliv mělo snížení cen polotovarů1) o 0,6 % (především kovových výrobků a železa a oceli). Ceny potravin klesly o 1,6 % (zejména obilovin, mléčných výrobků a vajec), minerálních paliv o 0,5 % (hlavně elektřiny a ropných výrobků) a ceny chemikálií o 0,4 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží a strojů a dopravních prostředků rostly shodně o 0,3 %.

Meziročně v březnu rostly o 2,7 % (po kurzovém očištění o 7,0 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 23,5 % (elektřiny a plynu). Významně rostly ceny nápojů o 18,8 % a ceny potravin o 3,6 % (hlavně cukru). Nejvíce klesly ceny ostatních surovin2) o 15,8 % (především kovového odpadu a olejnatých semen).


Dovozní ceny

Meziměsíčně v březnu klesly o 0,9 % (po kurzovém očištění o 0,8 %), největší vliv mělo snížení cen minerálních paliv o 5,6 % (plynu, elektřiny a ropy a ropných výrobků). Ceny chemikálií klesly o 0,7 % a ceny polotovarů o 0,4 % (hlavně papíru). Nejvíce rostly ceny nápojů a tabáku o 2,7 %.

Meziročně v březnu poklesly o 2,8 % (po kurzovém očištění rostly o 0,9 %), největší vliv měl pokles cen minerálních paliv o 17,2 % (ropy a ropných výrobků, elektřiny a plynu). Ceny ostatních surovin klesly o 5,2 % (zejména rud kovů a kovového odpadu), chemikálií o 3,8 % (především plastů) a ceny polotovarů o 3,4 % (hlavně železa a oceli a neželezných kovů). Nejvíce rostly ceny nápojů a tabáku o 24,6 %, potravin o 9,7 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 6,2 %.

„V březnu se ceny ve vývozu meziměsíčně snížily o 0,1 % a v dovozu o 0,9 %. Meziročně ceny ve vývozu rostly o 2,7 % a v dovozu klesly o 2,8 %. Ceny dovozu se meziročně snížily poprvé od prosince 2020, výrazný vliv měl pokles cen minerálních paliv,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.


Směnné relace

Meziměsíčně setrvaly na hodnotě 100,8 %. Nejvyšší hodnoty dosáhla minerální paliva (105,4 %), nejnižší hodnoty nápoje a tabák (97,5 %).

Meziročně dosáhly hodnoty 105,7 % (v únoru 102,6 %). Nejvyšší hodnotu zaznamenala minerální paliva (149,2 %), nejnižší hodnotu ostatní suroviny (88,8 %).


__________________


1) Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).
2) Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-23 Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice (měsíční periodicita) https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31781
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 12. 6. 2023


Související analýza: Vývoj indexů cen vývozu a dovozu zboží - 1. čtvrtletí 2023

  • cizc051123.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.05.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz