Indexy cen vývozu a dovozu - září 2010

Meziměsíční směnné relace po deseti měsících pozitivní

15.11.2010
Kód: r-7201-10
 
V září 2010 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,3 %, dovozní ceny o 0,4 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 2,3 %, dovozní ceny o 6,2 %. Směnné relace dosáhly meziměsíčně hodnoty 100,1 %, meziročně 96,3 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:
 • Vývozní ceny v září klesly o 0,3 % (v srpnu o 1,6 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,4 %. Z významnějších skupin klesly ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,8 %, chemikálií o 0,2 % a ceny polotovarů o 0,1 %. Naopak rostly ceny minerálních paliv o 1,0 %, ostatních surovin o 0,9 % a ceny potravin o 0,5 %.
 • Dovozní ceny klesly o 0,4 % (v srpnu o 1,2 %). Pokles celkového meziměsíčního indexu nejvíce ovlivnilo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 1,3 %. Výrazněji klesly ceny minerálních paliv o 0,8 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,4 %. Z významnějších skupin rostly ceny ostatních surovin o 2,2 %, potravin o 0,2 % a ceny chemikálií a polotovarů shodně o 0,1 %.
 • Směnné relace se zvýšily na 100,1 % (v srpnu 99,6 %) a po deseti měsících se vymanily z negativních hodnot. Pozitivní hodnoty směnných relací dosáhla minerální paliva (101,8 %), stroje a dopravní prostředky (100,9 %) a potraviny (100,3 %). Významnější negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (98,7 %), průmyslové spotřební zboží (99,6 %), chemikálie (99,7 %) a polotovary (99,8 %).


Meziroční srovnání:
 • Ceny vývozu pátý měsíc rostly, tentokrát o 2,3 % (v srpnu o 1,6 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen polotovarů o 4,3 %. Výrazněji rostly ceny ostatních surovin o 25,9 %, minerálních paliv o 15,7 %, chemikálií o 5,9 % a ceny potravin o 5,3 %. Klesly ceny strojů a dopravních prostředků o 0,9 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,7 %.
 • Dovozní ceny vzrostly o 6,2 % (v srpnu o 5,2 %). Růst byl podpořen také vlivem oslabení kurzu koruny vůči dolaru. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 27,5 %. Rostly také ceny ostatních surovin o 38,0 %, polotovarů o 6,0 %, potravin o 5,0 %, chemikálií o 2,3 %, strojů a dopravních prostředků o 1,6 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,5 %. Klesly pouze ceny nápojů a tabáku o 2,9 %.
 • Směnné relace mírně poklesly na hodnotu 96,3 % (v srpnu 96,6 %) a desátý měsíc se držely v negativních hodnotách. Nejnižší hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (90,7 %), ostatní suroviny (91,2 %), stroje a dopravní prostředky (97,5 %), polotovary (98,4 %) a průmyslové spotřební zboží (98,8 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací chemikálie (103,5 %) a potraviny (100,3 %).

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě ve 3. čtvrtletí 2010Metodická poznámka:

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Zdroj dat: zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: poslední kalendářní den měsíce
Termín ukončení zpracování: Indexy cen vývozu a dovozu - 15. kalendářní den po následujícím měsíci
Navazující publikace: „Indexy cen vývozu a dovozu v ČR“, kód 7201-10
podrobné členění (Internet: /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-prosinec-2010-j8bp2jj0nl )
Publikované údaje jsou definitivní. • cizc111510.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
 • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz