Registr sčítacích obvodů a budov

 

Registr sčítacích obvodů a budov (dále jen RSO) je veřejný seznam, který je veden dle §20a) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

V registru se eviduje soustava územních prvků a územně evidenčních jednotek, budov nebo jejich částí (vchodů) s přidělenými popisnými nebo evidenčními čísly.

V registru můžete vyhledávat budovy a údaje o nich; dále různé územní celky, např. obce, městské části, katastrální území, části obce, základní sídelní jednotky, statistické obvody a údaje o nich. Budovy a územní celky lze prohlížet v mapách (v tématických mapových vrstvách).

RSO se průběžně aktualizuje z administrativních a vlastních zdrojů dat.

Bylo realizováno napojení registru na základní registr RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) v popisné a grafické části. V rámci soustavy statistických registrů bylo realizováno věcné propojení mezi RSO a Registrem ekonomických subjektů na bázi adresy.

 • Vstup do databáze iRSO
  Databáze irso (registr sčítacích obvodů a budov on-line) umožňuje vyhledávání, prohlížení a stahování dat popisného a geografického charakteru. Dne 20. května 2015 byla uvedena do provozu nová verze irso4 s rozsáhlými obsahovými novinkami, osvědčenými službami a v novém designu. Prohlížení územních celků kraj, obec, katastrální území a dalších zahrnuje aktuální i ukončené položky (s uvedeným datumem platnosti).
 • Editace ZSJ v základním registru veřejné správy
  rozhodnutí o vzniku, zániku, změně vazby, názvu či vymezení základní sídelní jednotky a další aspekty správy ZSJ
 • Dokumentace změn v území
  popis změn v územní, správní, sídelní a statistické struktuře státu
 • Produkty registru
  seznam a popis všech produktů registru (např. budovy, části obcí, základní sídelní jednotky, ulice ... v tabulkách a mapových vrstvách)
 • O registru
  předmět a statistika registru, legislativa, uživatelské úlohy, metodika, ke stažení, archív