Registr sčítacích obvodů a budov

 

Registr sčítacích obvodů a budov (dále jen RSO) je veřejný seznam, který je veden dle § 20a) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 81/2004 Sb., zákon č. 230/2006 Sb.).


V registru se pro statistické účely eviduje:

- soustava územních prvků a územně evidenčních jednotek s atributy;
- budovy s přidělenými čísly popisnými nebo evidenčními a jejich technicko ekonomické atributy;
- části budov (vchody k bytům);
- adresy;
- byty a jejich technicko ekonomické atributy (neveřejné údaje).

Ve veřejné části registru můžete vyhledávat budovy a územní celky a získat o nich údaje jako například způsob využití budovy dle různých klasifikací, počet podlaží, počet bytů, materiál nosných zdí, počet obyvatel v budově, výměra obce, počet obyvatel městské části, počet budov v katastrálním území, počet bytů obydlených v územně technické jednotce, počet adres v části obce, charakter území základní sídelní jednotky, počet evidovaných obyvatel v ulici apod.

Veškeré prvky (kromě bytů) je možné prohlížet v mapě a komplexní popis území zobrazovat pomocí reportovací služby. Lze rovněž stahovat územní číselníky s atributy ve strukturovaných datových formátech.

Datový obsah RSO je průběžně aktualizován z administrativních a vlastních zdrojů. Od roku 2013 je hlavním aktualizačním zdrojem Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Geografické produkty RSO jsou vydávány ve čtvrtletních intervalech a jsou poskytovány odběratelům prostřednictvím Informačních služeb úřadu.

V rámci soustavy statistických registrů je RSO referenčním místem pro adresy a lokalizaci ekonomických subjektů evidovaných v Registru ekonomických subjektů.

 • Vstup do databáze iRSO Odkaz [nové okno]
  vyhledávání, prohlížení a stahování dat popisného a geografického charakteru - prohlížení územních celků stát, kraj, obec, městský obvod či městská část, část obce, katastrální území, základní sídelní jednotka, statistický obvod a dalších zahrnuje aktuální i ukončené položky s uvedeným datumem platnosti;
 • Editace ZSJ v základním registru veřejné správy RÚIAN
  informace o realizaci povinnosti editace územního prvku základní sídelní jednotka v základním registru veřejné správy RÚIAN a o dokumentaci provedených změn ZSJ;
 • Dokumentace změn v území
  seznamy a popisy změn v územní, správní, sídelní a statistické struktuře státu; čtvrtletní statistika registru o četnostech prvků a jejich geografického vyjádření s komentářem;
 • Metodika
  metodická dokumentace Registru sčítacích obvodů a budov; metodické listy k jednotlivým evidovaným prvkům a jejich atributům;
 • Produkty RSO
  výběr dle metadat produktů, exportní struktury, ceník; u koho objednat; e-Katalog geografických produktů RSO
 • O registru
  předmět registru, legislativa, uživatelské úlohy, mapové podklady, základní pojmy, archív;
 • INSPIRE
  implementace evropské směrnice o zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE);