Registr sčítacích obvodů a budov

 

Registr sčítacích obvodů a budov (dále jen RSO) je veřejný seznam, který je veden dle §20a) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

V registru se eviduje soustava územních prvků a územně evidenčních jednotek, budov nebo jejich částí (vchodů) s přidělenými popisnými nebo evidenčními čísly.

V registru můžete vyhledávat budovy a údaje o nich; dále různé územní celky, např. obce, městské části, katastrální území, části obce, základní sídelní jednotky, statistické obvody a údaje o nich. Budovy a územní celky lze prohlížet v mapách (v tématických mapových vrstvách).

RSO se průběžně aktualizuje z administrativních a vlastních zdrojů dat.

Bylo realizováno napojení registru na základní registr RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) v popisné a grafické části. V rámci soustavy statistických registrů bylo realizováno věcné propojení mezi RSO a Registrem ekonomických subjektů na bázi adresy.