Indexy cen vývozu a dovozu - prosinec 2016

První meziroční růst dovozních cen po osmnácti měsících způsobily zejména ceny ropy

16.02.2017
Kód: 013014-16
 

V prosinci 2016 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,5 %, dovozní ceny o 1,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,2 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 0,5 %, dovozní ceny vzrostly o 1,5 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 98,0 %.
 

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny v prosinci vzrostly o 0,5 % (v listopadu rovněž o 0,5 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 0,6 %. Z významnějších skupin rostly ceny minerálních paliv o 3,1 %, ostatních surovin o 1,5 % a ceny polotovarů o 0,5 %. V žádné skupině SITC 1 ceny neklesly.

Dovozní ceny se v prosinci zvýšily o 1,3 % (v listopadu o 0,8 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl růst cen minerálních paliv o 7,0 %. Ceny ve skupině ostatních surovin rostly o 3,8 %, potravin o 2,5 %, polotovarů o 1,6 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,6 %. Ceny neklesly v žádné skupině SITC 1.

Směnné relace se snížily na hodnotu 99,2 % (v listopadu hodnota 99,7 %) a čtvrtý měsíc zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala zejména minerální paliva (96,4 %), ostatní suroviny (97,8 %) a potraviny (98,6 %). Směnné relace strojů a dopravních prostředků se nezměnily. Z významnějších skupin zaznamenaly pozitivní hodnoty směnných relací pouze chemikálie (100,3 %).
 

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu se snížily o 0,5 % (v listopadu o 1,4 %). Podstatný vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 0,7 %. Významně klesly ceny chemikálií o 2,7 % a ceny polotovarů o 0,6 %. Ceny minerálních paliv vzrostly o 6,2 % a ceny ostatních surovin o 2,6 %.

Dovozní ceny se zvýšily o 1,5 % (v listopadu pokles o 1,0 %) a poprvé po osmnácti měsících vzrostly. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 12,3 %. Ceny potravin se zvýšily o 5,6 % a ceny polotovarů o 2,1 %. Ceny chemikálií se snížily o 0,6 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,4 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 98,0 % (v listopadu hodnota 99,6 %) a třetí měsíc setrvaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala zejména minerální paliva (94,6 %), polotovary (97,4 %), chemikálie (97,9 %) a stroje a dopravní prostředky (99,7 %). Z významnějších skupin dosáhlo pozitivních hodnot směnných relací průmyslové spotřební zboží (100,4 %).
 

Vývoj v roce 2016

V průměru za celý rok 2016 se vývozní ceny snížily o 3,1 % (za rok 2015 o 1,7 %), dovozní ceny se snížily o 4,0 % (za rok 2015 o 1,9 %).

Ve vývozních cenách klesly především ceny minerálních paliv o 13,0 %, chemikálií o 6,2 %, polotovarů o 4,1 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 2,0 %. Rostly ceny živočišných a rostlinných olejů o 4,4 % a ceny nápojů a tabáku o 1,0 %.

dovozních cenách se významně snížily ceny minerálních paliv o 22,6 %, chemikálií o 4,4 %, polotovarů o 3,9 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,2 %. Rostly pouze ceny nápojů a tabáku o 0,9 %.

Směnné relace dosáhly v úhrnu v roce 2016 hodnoty 100,9 % (v roce 2015 činily 100,2 %).
 

_______________________

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-16 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. 3. 2017


Související analýza: Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 4. čtvrtletí 2016

  • cizc021617.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.02.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz