Indexy cen vývozu a dovozu - leden 2011

Meziroční růst cen zahraničního obchodu se zmírnil

15.03.2011
Kód: r-7201-11
 
V lednu 2011 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 1,1 %, dovozní ceny o 0,4 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 0,6 %, dovozní ceny o 4,6 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 99,3 %, meziročně 96,2 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:
 • Vývozní ceny se v lednu snížily o 1,1 % (v prosinci růst o 2,5 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 2,3 %. Významněji se snížily ceny minerálních paliv o 1,7 %, průmyslového spotřebního zboží o 1,4 % a ceny polotovarů o 0,2 %. Z významnějších skupin rostly ceny ostatních surovin o 6,6 %, potravin o 0,6 % a ceny chemikálií o 0,3 %.
 • Dovozní ceny klesly o 0,4 % (v prosinci růst o 3,2 %). Pokles celkového meziměsíčního indexu nejvíce ovlivnilo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 1,5 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží se snížily o 1,6 %. Z významnějších skupin rostly ceny ostatních surovin o 2,0 %, polotovarů o 0,7 %, chemikálií o 0,6 % a ceny minerálních paliv o 0,5 %.
 • Směnné relace setrvaly na hodnotě 99,3 %. Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenala minerální paliva (97,8 %), polotovary (99,1%), stroje a dopravní prostředky (99,2 %) a chemikálie (99,7 %). Naopak pozitivní hodnoty směnných relací dosáhly ostatní suroviny (104,5 %), potraviny (100,4%) a průmyslové spotřební zboží (100,2 %).

Meziroční srovnání:
 • Ceny vývozu se zvýšily o 0,6 % (v prosinci o 2,3 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen polotovarů o 4,1 %. Z významnějších skupin rostly ceny ostatních surovin o 29,1 %, minerálních paliv o 17,5 %, potravin o 6,8 % a chemikálií o 6,7 %. Klesly pouze ceny strojů a dopravních prostředků o 4,1 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 3,1 %.
 • Dovozní ceny rostly o 4,6 % (v prosinci o 5,9 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 21,7 %. Významně rostly také ceny ostatních surovin o 37,8 %, polotovarů o 6,7 %, potravin o 4,3 % a ceny chemikálií o 3,6 %. Klesly pouze ceny průmyslového spotřebního zboží o 3,0 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,4 %.
 • Směnné relace klesly na hodnotu 96,2 % a již čtrnáctý měsíc se držely v negativních hodnotách. Nejnižší hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenaly ostatní suroviny (93,7 %), minerální paliva (96,5 %), stroje a dopravní prostředky (97,3 %), polotovary (97,6 %) a průmyslové spotřební zboží (99,9 %). Naopak významnějších pozitivních hodnot směnných relací dosáhly chemikálie (103,0 %) a potraviny (102,4 %).
Metodická poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: poslední kalendářní den měsíce
Specifické metodické poznámky: publikované údaje jsou definitivní
Navazující publikace: „Indexy cen vývozu a dovozu v ČR“, kód 7201-11
Podrobné členění (Internet: /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-2011-hgjbfv6vts )
Termín zveřejnění další RI: 15.4.2011 • cizc031511.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
 • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.03.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz