Indexy cen vývozu a dovozu - září 2021

Ceny energií významně rostly

10.11.2021
Kód: 013014-21
 

V září 2021 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,9 %, dovozní ceny o 1,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,5 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 7,5 %, dovozní ceny o 8,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 98,8 %.

Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny se v září zvýšily o 0,9 % (po očištění o kurzový vliv o 1,1 %). Růst celkového meziměsíčního indexu byl nejvíce ovlivněn výrazným zvýšením cen minerálních paliv o 15,9 % (hlavně elektřiny, plynu a uhlí). Ceny polotovarů1 vzrostly o 0,5 % (především železa a oceli). Nejvíce se snížily ceny ostatních surovin2 o 0,4 % (zejména kovového odpadu).

Dovozní ceny v září vzrostly o 1,4 % (po očištění o kurzový vliv o 1,6 %). Největší vliv na zvýšení celkového meziměsíčního indexu měl růst cen minerálních paliv o 12,2 % (především plynu a elektřiny). Ceny chemikálií vzrostly o 0,7 %, ceny strojů a dopravních prostředků a ceny polotovarů se zvýšily shodně o 0,6 %. Nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 4,5 % (zejména rud kovů).

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 99,5 % (v srpnu 99,4 %). Nejnižší hodnotu zaznamenaly chemikálie (99,0 %), nejvyšší hodnoty dosáhly ostatní suroviny (104,3 %).

„V září 2021 pokračoval navzdory posilující koruně výrazný růst meziročních cen, ve vývozu o 7,5 % a v dovozu o 8,8 %. V meziměsíčním i meziročním srovnání se výrazně zvýšily ceny minerálních paliv, zejména ceny elektřiny a plynu,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Meziroční srovnání
Ceny vývozu se zvýšily o 7,5 % (po očištění o kurzový vliv o 11,6 %). Rozhodující vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen polotovarů o 14,7 % (především železa, oceli, kovových a dřevěných výrobků). Výrazně rostly ceny ostatních surovin o 63,7 % (zejména dřeva a kovového odpadu), minerálních paliv o 62,3 % (hlavně elektřiny, ropných výrobků a plynu) a ceny chemikálií o 12,8 %. Klesly pouze ceny nápojů a tabáku o 4,3 %.

Dovozní ceny vzrostly o 8,8 % (po očištění o kurzový vliv o 13,1 %). Růst celkového meziročního indexu byl nejvíce ovlivněn značným zvýšením cen minerálních paliv o 88,6 % (zejména plynu, ropy, ropných výrobků a elektřiny). Významně rostly ceny ostatních surovin o 34,2 % (především rud kovů, kovového odpadu a dřeva), polotovarů o 12,7 % (hlavně železa, oceli a neželezných kovů) a ceny chemikálií o 10,5 %. Ceny strojů a dopravních prostředků klesly o 0,6 %, potravin o 1,7 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,9 %.

Směnné relace klesly na hodnotu 98,8 % (v srpnu 99,3 %). Nejnižší hodnotu směnných relací zaznamenala minerální paliva (86,1 %), naopak nejvyšší hodnoty dosáhly ostatní suroviny (122,0 %).

___________________
[1] Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

[2] Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-21 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 10. 12. 2021


Související analýza: Vývoj indexů cen vývozu a dovozu - 3. čtvrtletí 2021

  • cizc111021.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.11.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz