Indexy cen vývozu a dovozu - leden 2010

Meziroční pokles cen zahraničního obchodu zrychlil

15.03.2010
Kód: r-7201-10
 
V lednu 2010 vývozní ceny meziměsíčně rostly o 0,5 %, dovozní ceny o 0,8 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 5,5 %, dovozní ceny o 3,9 %. Směnné relace dosáhly meziměsíčně hodnoty 99,7 %, meziročně 98,3 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:
 • Vývozní ceny v lednu vzrostly o 0,5 % (v prosinci o 0,9 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen chemikálií o 2,7 %. Zvýšily se i ceny ostatních surovin o 4,6 % a ceny potravin o 1,5 %. Ceny strojů a dopravních prostředků vzrostly o 0,2 %. Klesly pouze ceny minerálních paliv o 3,2 %.
 • Dovozní ceny se zvýšily o 0,8 % (v prosinci o 1,7 %). Růst celkového meziměsíčního indexu nejvíce ovlivnilo zvýšení cen minerálních paliv o 4,0 %. Ceny ostatních surovin rostly o 1,6 %, ceny potravin o 1,2 % a ceny strojů a dopravních prostředků vzrostly o 0,5 % . Klesly pouze ceny živočišných a rostlinných olejů o 1,7 %.
 • Směnné relace setrvaly třetí měsíc v negativních hodnotách, když mírně vzrostly na hodnotu 99,7 % (v prosinci 99,2 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (93,1 %), stroje a dopravní prostředky (99,7 %) a průmyslové spotřební zboží (99,9 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (103,0 %), chemikálie (102,5 %) a polotovary (100,1 %).


Meziroční srovnání:
 • Ceny vývozu šestý měsíc klesaly, tentokrát o 5,5 % (v prosinci o 3,9 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen polotovarů o 12,2 %. Významněji klesly ceny minerálních paliv o 14,6 %, ceny strojů a dopravních prostředků o 3,7 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 3,4 %. Z významnějších skupin rostly ceny ostatních surovin o 9,8 % a ceny chemikálií o 1,1 %.
 • Dovozní ceny se snížily o 3,9 % (v prosinci o 3,2 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 4,5 %. Z významnějších skupin klesaly také ceny ostatních surovin o 16,8 %, polotovarů o 5,0 %, ceny průmyslového spotřebního zboží o 4,8 % a ceny chemikálií o 3,7 %. Rostly pouze ceny minerálních paliv o 7,2 %.
 • Směnné relace klesly na hodnotu 98,3 % (v prosinci 99,3 %) a druhý měsíc se tak drží v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala především minerální paliva (79,7 %) a polotovary (92,4 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (132,0 %), chemikálie (105,0 %), průmyslové spotřební zboží (101,5 %) a stroje a dopravní prostředky (100,8 %).
Metodická poznámka:
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Zdroj dat: zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: poslední kalendářní den měsíce
Termín ukončení zpracování: Indexy cen vývozu a dovozu - 15. kalendářní den po následujícím měsíci
Navazující publikace: „Indexy cen vývozu a dovozu v ČR“, kód 7201-10
podrobné členění (Internet: /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-prosinec-2010-j8bp2jj0nl )
Publikované údaje jsou definitivní. • cizc031510.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
 • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.03.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz