Indexy cen vývozu a dovozu - leden 2020

Pokles cen zahraničního obchodu se prohloubil

16.03.2020
Kód: 013014-20
 

V lednu 2020 se vývozní a dovozní ceny meziměsíčně shodně snížily o 0,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Meziročně vývozní ceny klesly o 2,1 %, dovozní ceny o 1,5 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,4 %.

Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny se v lednu snížily o 0,8 %. Vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl zejména pokles cen strojů a dopravních prostředků o 0,9 %. Nejvíce klesly ceny chemikálií o 1,5 %, polotovarů1 o 1,0 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,9 %. Zvýšily se pouze ceny minerálních paliv o 0,8 %.

Dovozní ceny v lednu klesly o 0,8 %. Největší vliv na snížení celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 0,8 %. Ceny ostatních surovin2 se snížily o 2,3 %, polotovarů o 1,6 % a ceny potravin o 1,5 %. Rostly pouze ceny minerálních paliv o 1,9 %.

Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Pozitivních hodnot směnných relací dosáhly zejména ostatní suroviny (101,7 %), potraviny (101,4 %) a polotovary (100,6 %). Nejnižší negativní hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (98,9 %), chemikálie (99,2 %) a stroje a dopravní prostředky (99,9 %).

Meziroční srovnání
Ceny vývozu se snížily o 2,1 % (v prosinci 2019 o 1,5 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo snížení cen polotovarů o 4,3 %. Nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 12,4 % (zejména papíru a dřeva), minerálních paliv o 6,7 % a ceny chemikálií o 3,8 %. Naopak ceny nápojů a tabáku se zvýšily o 1,7 %.

Dovozní ceny se snížily o 1,5 % (v prosinci 2019 o 1,2 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen polotovarů o 4,3 %. Ceny chemikálií klesly o 6,1 % a ceny minerálních paliv o 1,4 %. Nejvíce rostly ceny potravin o 7,0 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 99,4 % (v prosinci 2019 hodnota 99,7 %) a druhý měsíc zůstaly v negativních hodnotách. Nejnižší hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (90,9 %), potraviny (92,9 %) a minerální paliva (94,6 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací chemikálie (102,4 %) a průmyslové spotřební zboží (101,3 %).

__________________
1 Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

2 Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102,
e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-20 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 14. 4. 2020

  • cizc031620.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Tiskové sdělení: Pokles cen zahraničního obchodu se prohloubil
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.03.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz