Indexy cen vývozu a dovozu - prosinec 2017

Ceny zahraničního obchodu meziměsíčně vzrostly

16.02.2018
Kód: 013014-17
 

V prosinci 2017 se vývozní a dovozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 2,8 %, dovozní ceny o 4,2 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 101,5 %.

V průměru za celý rok 2017 v porovnání s rokem 2016 se vývozní ceny snížily o 0,1 %, dovozní ceny se zvýšily o 0,9 % a směnné relace činily 99,0 %.

Meziměsíční srovnání:
Vývozní ceny se v prosinci zvýšily o 0,4 % (v listopadu klesly o 0,5 %). Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 0,2 %. Ceny ostatních surovin se zvýšily o 1,8 %, chemikálií o 1,6 % a ceny polotovarů o 0,5 %. Nejvíce se snížily ceny minerálních paliv o 1,1 %.

Dovozní ceny v prosinci vzrostly o 0,4 % (v listopadu se snížily o 0,3 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen minerálních paliv o 1,7 %. Ceny potravin se zvýšily o 1,0 %, chemikálií o 0,8 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,1 %. Ceny ostatních surovin klesly o 0,8 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,5 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,0 % (v listopadu 99,8 %). Z významnějších skupin zaznamenaly pozitivní hodnoty směnných relací průmyslové spotřební zboží a chemikálie (shodně 100,8 %), polotovary (100,2 %) a stroje a dopravní prostředky (100,1 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala zejména minerální paliva (97,2 %) a potraviny (98,8 %).

Meziroční srovnání:
Ceny vývozu, zejména důsledkem posílení koruny vůči euru a dolaru, klesly o 2,8 % (v listopadu o 2,7 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 4,9 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 4,2 % a ceny chemikálií o 1,3 %. Ceny ostatních surovin rostly o 4,6 %, minerálních paliv o 1,7 % a ceny polotovarů o 0,4 %.

Dovozní ceny se snížily o 4,2 % (v listopadu o 3,3 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 7,3 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 6,0 % a ceny chemikálií o 1,1 %. Ceny polotovarů rostly o 0,7 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 101,5 % (v listopadu 100,6 %) a třetí měsíc setrvaly v pozitivních hodnotách. Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (111,2 %), stroje a dopravní prostředky (102,6 %) a průmyslové spotřební zboží (101,9 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly polotovary (99,7 %) a chemikálie (99,8 %).

 

Vývoj v roce 2017

V průměru za celý rok 2017 v porovnání s rokem 2016 se vývozní ceny snížily o 0,1 % (za rok 2016 o 3,1 %), dovozní ceny se zvýšily o 0,9 % (za rok 2016 se snížily o 4,0 %).

Ve vývozních cenách se snížily ceny strojů a dopravních prostředků o 2,2 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,0 %. Rostly zejména ceny minerálních paliv o 16,3 %, ostatních surovin o 10,3 % a ceny potravin o 2,2 %.

V dovozních cenách nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 13,9 %, ostatních surovin o 10,3 % a ceny polotovarů o 4,9 %. Klesly především ceny strojů a dopravních prostředků o 2,9 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,2 %.

Směnné relace dosáhly v úhrnu v roce 2017 hodnoty 99,0 % (v roce 2016 činily 100,9 %).

 

Informace k revizi indexů cen zahraničního obchodu

Český statistický úřad připravuje standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu.
Počínaje cenovými indexy za referenční období leden 2018 budou cenové indexy vývozu a dovozu počítány na novém váhovém schématu, na struktuře zahraničního obchodu roku 2015 v národním pojetí, k cenovému základu průměr roku 2015 = 100. Tyto nové technické (primární) indexy nahradí dosavadní technické indexy počítané k cenovému základu průměr roku 2010 = 100.
Současná časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2005 = 100 bude přepočtena na základ 2015 = 100. Takto vzniklá bazická řada bude od prosince 2017 řetězena pomocí nových technických indexů.
Veškeré odvozené indexy budou počítány z řady bazických indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Výpočet indexů se základem průměr roku 2005 = 100 bude ukončen referenčním obdobím prosinec 2017. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.

 

Zveřejnění cenových indexů za leden 2018 vyjde v souladu s Katalogem produktů dne 29. 3. 2018.

___________________
Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102,
e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-17 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 29. 3. 2018


Související analýza: Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 4. čtvrtletí 2017

  • cizc021618.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.02.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz