Indexy cen vývozu a dovozu - listopad 2012

Nejvýraznější růst v cenách zahraničního obchodu zaznamenaly potraviny

15.01.2013
Kód: r-7201-12
 
V listopadu 2012 se vývozní a dovozní ceny meziměsíčně zvýšily shodně o 0,9 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 0,3 %, dovozní ceny o 1,3 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 100,0 %, meziročně 99,0 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny v listopadu rostly o 0,9 % (v říjnu o 0,5 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 1,4 %. Z významnějších skupin se zvýšily ceny potravin o 2,4 %, chemikálií o 1,0 %, průmyslového spotřebního zboží o 0,5 % a ceny polotovarů o 0,4 %. Snížily se ceny minerálních paliv o 1,4 % a ceny ostatních surovin o 0,1 %.

Dovozní ceny se zvýšily o 0,9 % (v říjnu o 0,3 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 1,0 %. Významněji rostly ceny potravin o 2,4 %, ceny průmyslového spotřebního zboží, chemikálií a minerálních paliv vzrostly shodně o 0,8 %. Významněji klesaly ceny ostatních surovin o 2,2 %.

Směnné relace se mírně snížily na hodnotu 100,0 % (v říjnu hodnota 100,2 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (102,1 %), stroje a dopravní prostředky (100,4 %) a chemikálie (100,2 %). Významnější negativní hodnoty byly zaznamenány u minerálních paliv (97,8 %), u polotovarů a průmyslového spotřebního zboží shodně 99,7 %.

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu rostly o 0,3 % (v říjnu o 1,3 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen chemikálií o 4,0 %. Z významnějších skupin se zvýšily ceny potravin o 5,5 %, průmyslového spotřebního zboží o 1,7 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,5 %. Významněji klesly ceny minerálních paliv o 9,1 % a ceny polotovarů o 1,1 %.

Dovozní ceny rostly o 1,3 %, přesto zmírnily své tempo růstu (v říjnu růst o 2,2 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 6,0 %. Z významnějších skupin rostly ceny potravin o 8,0 %, chemikálií o 2,6 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,9 %. Klesly ceny ostatních surovin o 10,7 %, ceny polotovarů a průmyslového spotřebního zboží shodně o 0,8 %.

Směnné relace se lehce snížily na hodnotu 99,0 % (v říjnu hodnota 99,1 %) a již třicátý šestý měsíc zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenala minerální paliva (85,8 %), potraviny (97,7 %) a stroje a dopravní prostředky (99,6 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (116,6 %), průmyslové spotřební zboží (102,5 %) a chemikálie (101,4 %).

Český statistický úřad připravil standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu.
Počínaje cenovými indexy za referenční období leden 2013 budou cenové indexy vývozu a dovozu počítány na novém váhovém schématu, na struktuře zahraničního obchodu roku 2010, k cenovému základu průměr roku 2010 = 100. Nově vypočtené indexy budou řetězeny na současnou časovou řadu se základem průměr roku 2005 = 100 a tím bude zajištěno pokračování dosavadní časové řady indexů. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.

Zveřejnění cenových indexů za leden 2013 bude posunuto v souladu s katalogem produktů 2013 o jeden týden na 22. 3. 2013.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 2 74 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 720144-12 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-2012-owzo12la35
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 15. 2. 2013  • cizc011513.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.01.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz