Indexy cen vývozu a dovozu - časové řady

 

  • Tab. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně)
    10.08.2022 (kód: 013013-22)