Indexy cen vývozu a dovozu - časové řady

 

  • Tab. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně)
    12.02.2024 (kód: 013013-23)