Indexy cen vývozu a dovozu - časové řady

 

  • Tab. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně)
    13.07.2021 (kód: 013013-21)