Indexy cen vývozu a dovozu zboží - srpen 2023

Dovozní ceny energií meziročně výrazně klesly

10.10.2023
Kód: 013014-23
 

V srpnu 2023 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,6 %, meziročně klesly o 5,2 %. Dovozní ceny se meziměsíčně zvýšily o 1,3 %, meziročně klesly o 12,8 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 99,3 %, meziročně 108,7 %.


Vývozní ceny

Meziměsíčně v srpnu vzrostly o 0,6 % (po kurzovém očištění klesly o 0,1 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 4,1 % (hlavně ropných výrobků a elektřiny). Ceny strojů a dopravních prostředků a ceny průmyslového spotřebního zboží rostly shodně o 0,6 %. Nejvíce se snížily ceny ostatních surovin1) o 1,1 % (zejména dřeva a kovového odpadu) a ceny potravin o 0,8 % (především obilovin).

Meziročně v srpnu klesly o 5,2 % (po kurzovém očištění o 3,5 %), největší vliv mělo snížení cen minerálních paliv o 25,0 % (elektřiny, ropných výrobků a uhlí). Významně klesly ceny ostatních surovin o 23,1 % (zejména dřeva, sběrového papíru a olejnatých semen), chemikálií o 14,1 % (hlavně organických chemikálií, plastů a anorganických chemikálií) a ceny polotovarů2) o 7,2 % (především železa a oceli a kovových výrobků). Nejvíce rostly ceny nápojů o 14,7 % a strojů a dopravních prostředků o 1,3 %.


Dovozní ceny

Meziměsíčně se v srpnu zvýšily o 1,3 % (po kurzovém očištění o 0,5 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 7,4 % (hlavně ropy a ropných výrobků). Ceny strojů a dopravních prostředků rostly o 1,2 % a ceny potravin o 0,9 %. Nejvíce klesly ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,9 %.

Meziročně v srpnu klesly o 12,8 % (po kurzovém očištění o 10,7 %), největší vliv mělo výrazné snížení cen minerálních paliv o 49,5 % (zejména plynu, elektřiny a ropy a ropných výrobků). Ceny ostatních surovin klesly o 15,6 % (nejvíce rud kovů a kovového odpadu), chemikálií o 12,7 % (především plastů a organických chemikálií) a ceny polotovarů o 7,0 % (hlavně železa a oceli a neželezných kovů). Nejvíce rostly ceny nápojů a tabáku o 20,9 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 3,6 %.

„V srpnu byly ceny ve vývozu a dovozu výrazně ovlivněny kurzem koruny vůči euru a dolaru. Meziročně ceny ve vývozu klesly o 5,2 % a ceny v dovozu se snížily o 12,8 %. Dovozní ceny energií se meziročně snížily o 49,5 %, nejvíce ceny plynu, elektřiny, ropy a ropných výrobků. Směnné relace byly meziročně s hodnotou 108,7 % významně pozitivní,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.


Směnné relace

Meziměsíčně zaznamenaly hodnotu 99,3 % (v červenci 99,5 %). Nejnižší hodnoty dosáhla minerální paliva (96,9 %), nejvyšší hodnoty průmyslové spotřební zboží (101,6 %).

Meziročně dosáhly hodnoty 108,7 % (v červenci 108,0 %). Nejvyšší hodnotu zaznamenala minerální paliva (148,6 %), nejnižší hodnotu ostatní suroviny (91,1 %).

___________________ 

1) Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).
2) Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-23 Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice (měsíční periodicita) https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31781
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 10. 11. 2023

  • cizc101023.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.10.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz