Indexy cen vývozu a dovozu - duben 2015

Meziroční směnné relace po dvaceti sedmi měsících v negativních hodnotách

16.06.2015
Kód: 013014-15
 

V dubnu 2015 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,5 %, dovozní ceny vzrostly o 1,0 %, směnné relace dosáhly hodnoty 99,5 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 0,2 %, dovozní ceny se zvýšily o 0,5 %, směnné relace dosáhly hodnoty 99,3 %.

 

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny vzrostly v dubnu o 0,5 % (v březnu pokles o 0,4 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen chemikálií o 3,5 %. Z významných skupin rostly ceny polotovarů o 0,4 %, průmyslového spotřebního zboží a strojů a dopravních prostředků shodně o 0,2 %. Nejvíce klesly ceny potravin o 1,1 %.

Dovozní ceny se v dubnu zvýšily o 1,0 % (v březnu o 0,3 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 1,0 %. Nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 3,2 %, chemikálií o 1,8 % a ceny potravin o 1,2 %. Ceny ostatních surovin klesly o 0,6 %.

Směnné relace se mírně zvýšily na hodnotu 99,5 % (v březnu hodnota 99,3 %). Významnějších negativních hodnot dosáhla zejména minerální paliva (97,6 %), potraviny (97,7 %) a stroje a dopravní prostředky (99,2 %). Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhly ostatní suroviny (102,4 %) a chemikálie (101,7 %).

 

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu se snížily o 0,2 % (v březnu o 0,5 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 10,5 %. Ceny potravin klesly o 6,3 %, ostatních surovin o 3,7 % a ceny chemikálií o 2,3 %. Z významnějších skupin rostly ceny strojů a dopravních prostředků a ceny průmyslového spotřebního zboží shodně o 0,9 % a ceny polotovarů o 0,2 %.

Dovozní ceny vzrostly o 0,5 % (v březnu pokles o 0,9 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 5,5 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží rostly o 6,5 % a ceny polotovarů o 2,1 %. Nejvíce klesaly ceny minerálních paliv o 19,8 %, ostatních surovin o 10,7 % a ceny chemikálií o 1,1 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 99,3 % (v březnu hodnota 100,4 %) a po dvaceti sedmi měsících zamířily do negativních hodnot. Z významnějších skupin zaznamenalo negativní hodnoty směnných relací průmyslové spotřební zboží (94,7 %), stroje a dopravní prostředky (95,6 %) a polotovary (98,1 %). Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (111,6 %) a ostatní suroviny (107,8 %).

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-15 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 17. 7. 2015

 

  • cizc061615.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.06.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz