Indexy cen vývozu a dovozu - červenec 2017

Ceny zahraničního obchodu klesly

18.09.2017
Kód: 013014-17
 

V červenci 2017 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,8 %, dovozní ceny o 1,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,3 %. Meziročně vývozní ceny klesly o 1,2 %, dovozní ceny o 0,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,6 %.

 

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny se v červenci snížily o 0,8 % (v červnu o 1,3 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,8 %. Ceny ostatních surovin se snížily o 2,9 %, ceny chemikálií o 1,1 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,6 %. V žádné ze sledovaných skupin ceny nerostly.

Dovozní ceny se v červenci snížily o 1,1 % (v červnu o 1,9 %). Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 1,2 %. Ceny ostatních surovin byly nižší o 5,1 %, minerálních paliv o 1,5 % a ceny chemikálií o 1,4 %. Ceny se nezvýšily v žádné ze sledovaných skupin.

Směnné relace se snížily na hodnotu 100,3 % (v červnu hodnota 100,6 %). Z významnějších skupin zaznamenaly pozitivní hodnoty směnných relací ostatní suroviny (102,3 %), minerální paliva (101,0 %), polotovary (100,5 %) a stroje a dopravní prostředky (100,4 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly pouze potraviny (99,7 %).

 

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu, zejména důsledkem posílení koruny vůči euru a dolaru, klesly o 1,2 % (v červnu o 0,4 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 3,1 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 1,5 % a ceny chemikálií o 0,5 %. Rostly ceny minerálních paliv o 9,1 % (zejména uhlí) a ceny ve skupině ostatní suroviny o 6,8 %.

Dovozní ceny se snížily o 0,8 % (v červnu rostly o 0,5 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 4,2 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 3,6 % a ceny chemikálií o 0,3 %. Nejvíce rostly ceny ostatních surovin o 8,8 %, minerálních paliv o 4,4 %, potravin o 4,1 % a ceny polotovarů o 3,3 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 99,6 % (v červnu hodnota 99,1 %), nicméně desátý měsíc setrvaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly zejména polotovary (97,7 %), ostatní suroviny (98,2 %) a potraviny (98,7 %). Z významných skupin dosáhla pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (104,5 %), průmyslové spotřební zboží (102,2 %) a stroje a dopravní prostředky (101,1 %).
 

_________________

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-17 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. 10. 2017

  • cizc091817.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 18.09.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz