Indexy cen vývozu a dovozu - prosinec 2021

Vývozní a dovozní ceny v roce 2021 výrazně vzrostly

14.02.2022
Kód: 013014-21
 

V prosinci 2021 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,9 %, dovozní ceny o 0,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,1 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 11,4 %, dovozní ceny o 13,9 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 97,8 %. V průměru za rok 2021 v porovnání s rokem 2020 se ceny vývozu zvýšily o 5,8 %, ceny dovozu o 6,1 % a směnné relace činily 99,7 %.

Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny vzrostly o 0,9 % (po očištění o kurzový vliv o 1,3 %). Zvýšení celkového meziměsíčního indexu bylo nejvíce ovlivněno výrazným růstem cen minerálních paliv o 10,0 % (elektřiny a uhlí). Shodně o 0,5 % vzrostly ceny průmyslového spotřebního zboží, polotovarů1 a ceny chemikálií. Klesly pouze ceny potravin o 0,2 %.

Dovozní ceny se zvýšily o 0,8 % (po očištění o kurzový vliv o 1,1 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen minerálních paliv o 4,8 % (plynu, elektřiny a uhlí). Ceny potravin vzrostly o 1,0 % a ceny polotovarů o 0,9 % (zejména výrobků z pryže a kovů). Nejvíce klesly ceny ostatních surovin2 o 3,2 % (především rud kovů).

Směnné relace setrvaly na hodnotě 100,1 %. Nejvyšší hodnoty dosáhla minerální paliva (105,0 %), nejnižší hodnotu zaznamenaly potraviny (98,8 %).

„Ceny vývozu a dovozu se v průměru v roce 2021 oproti roku 2020 významně zvýšily, ve vývozu o 5,8 % a v dovozu o 6,1 %. Značný vliv na tento vývoj měla minerální paliva, která zaznamenala růst ve vývozu o 57,9 % a v dovozu o 68,8 %. Zvýšily se zejména ceny elektřiny, plynu, ropných výrobků, dřeva, železa a oceli,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Meziroční srovnání
Vývozní ceny se zvýšily o 11,4 % (po očištění o kurzový vliv o 14,3 %). Rozhodující vliv na růst celkového meziročního indexu mělo značné zvýšení cen minerálních paliv o 129,4 % (elektřiny, ropných výrobků, uhlí a plynu). Výrazně rostly ceny ostatních surovin o 52,4 % (zejména dřeva a kovového odpadu), chemikálií o 17,6 % (hlavně plastů a organických chemikálií) a ceny polotovarů o 17,4 % (především železa a oceli, kovových a dřevěných výrobků). Klesly pouze ceny nápojů a tabáku o 2,0 %.

Dovozní ceny vzrostly o 13,9 % (po očištění o kurzový vliv o 16,4 %). Vývoj celkového meziročního indexu byl nejvíce ovlivněn významným zvýšením cen minerálních paliv o 120,8 % (plynu, ropy a ropných výrobků, elektřiny a uhlí). Značně rostly ceny ostatních surovin o 19,7 % (především surového kaučuku a dřeva), polotovarů o 16,3 % (hlavně železa, oceli a neželezných kovů) a chemikálií o 15,9 % (zejména plastů a hnojiv). V žádné ze sledovaných skupin ceny neklesly.

Směnné relace klesly na hodnotu 97,8 % (v listopadu 98,0 %). Nejnižší hodnotu směnných relací zaznamenaly nápoje a tabák (96,4 %), naopak nejvyšší hodnoty dosáhly ostatní suroviny (127,3 %).

Vývoj v roce 2021
Vývozní ceny se v průměru za rok 2021 v porovnání s rokem 2020 zvýšily o 5,8 % (za rok 2020 o 1,1 %). Významně se zvýšily ceny minerálních paliv o 57,9 % (především elektřiny a ropných výrobků), ostatních surovin o 45,2 % (zejména dřeva a kovového odpadu) a ceny chemikálií o 10,4 %. Snížily se pouze ceny nápojů a tabáku o 3,2 % a průmyslového spotřebního zboží o 0,5 %.

Dovozní ceny vzrostly v průměru za rok 2021 v porovnání s rokem 2020 o 6,1 % (za rok 2020 klesly o 1,1 %). Nejvíce vzrostly ceny minerálních paliv o 68,8 % (zejména ropy a ropných výrobků, plynu a elektřiny), ostatních surovin o 24,5 % (především rud kovů a dřeva) a ceny polotovarů o 9,0 % (zejména železa a oceli). Ceny strojů a dopravních prostředků klesly o 1,6 %.

Směnné relace dosáhly v úhrnu v roce 2021 hodnoty 99,7 % (v roce 2020 činily 102,2 %).

__________________ 

1 Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).
2 Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-21 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 15. 03. 2022

 


Související analýza: Vývoj indexů cen vývozu a dovozu - 4. čtvrtletí 2021

  • cizc021422.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.02.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz