Indexy cen vývozu a dovozu - srpen 2014

Růst cen zahraničního obchodu zrychlil

16.10.2014
Kód: 013014-14
 
V srpnu 2014 vývozní a dovozní ceny meziměsíčně shodně vzrostly o 0,7 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 5,3 %, dovozní ceny o 3,3 %, směnné relace dosáhly hodnoty 101,9 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny rostly v srpnu o 0,7 % (v červenci o 0,3 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 0,5 %. Nejvíce se zvýšily ceny chemikálií o 1,5 %, polotovarů o 1,3 %, ceny průmyslového spotřebního zboží a ostatních surovin shodně o 1,1 %. Nejvíce se snížily ceny minerálních paliv o 1,2 % a ceny potravin o 0,6 %.

Dovozní ceny vzrostly v srpnu o 0,7 % (v červenci beze změny). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 1,3 %. Z významnějších skupin rostly ceny polotovarů o 1,2 %, ceny průmyslového spotřebního zboží a chemikálií shodně o 1,0 %. Nejvýraznější pokles zaznamenaly ceny minerálních paliv o 2,0 %, ostatních surovin o 1,1 % a ceny potravin o 0,4 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 100,0 % (v červenci hodnota 100,3 %). Nejvyšších pozitivních hodnot dosáhly ostatní suroviny (102,2 %), minerální paliva (100,8 %) a chemikálie (100,5 %). Z významnějších skupin dosáhly negativních hodnot směnných relací stroje a dopravní prostředky (99,2 %) a potraviny (99,8 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu, zejména důsledkem oslabení koruny vůči euru a dolaru, se zvýšily o 5,3 % (v červenci o 3,9 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 5,5 %. Ceny polotovarů rostly o 7,0 %, chemikálií o 6,8 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 5,5 %. Ceny minerálních paliv klesly o 6,4 %.

Dovozní ceny rostly o 3,3 % (v červenci o 1,8 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 5,4 %. Ceny polotovarů rostly o 5,1 %, potravin o 3,9 % a ceny chemikálií o 3,7 %. Ceny ostatních surovin klesly o 5,2 % a ceny minerálních paliv o 4,6 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 101,9 % (v červenci hodnota 102,1 %), nicméně již dvacátý měsíc zůstaly pozitivní. Z významnějších skupin dosáhly nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (115,4 %), chemikálie (103,0 %), průmyslové spotřební zboží (102,1 %) a stroje a dopravní prostředky (100,1 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly shodně potraviny a minerální paliva (98,1 %).


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 53 3, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-14 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-ceske-republice-cerven-2014-cd4eyraoa8
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní .
Termín zveřejnění další RI: 18. 11. 2014  • cizc101614.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.10.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz