Indexy cen vývozu a dovozu - duben 2012

Slabá koruna podpořila růst cen zahraničního obchodu

15.06.2012
Kód: r-7201-12
 
V dubnu 2012 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,5 %, dovozní ceny o 0,4 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 2,7 %, dovozní ceny o 4,5 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 100,1 %, meziročně 98,3 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny v dubnu rostly o 0,5 % (v březnu pokles o 1,2 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen polotovarů o 1,0 %. Z významnějších skupin rostly ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,5 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,3 %. Významněji klesly pouze ceny minerálních paliv o 1,1 %.

Dovozní ceny se zvýšily o 0,4 % (v březnu pokles o 0,7 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen chemikálií o 1,1 %. Z nejvýznamnějších skupin rostly ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,3 %, strojů a dopravních prostředků o 0,2 % a ceny polotovarů o 0,1 %. Významněji klesly pouze ceny potravin o 0,4 %.

Směnné relace vzrostly na hodnotu 100,1 % (v březnu hodnota 99,5 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací polotovary (100,9 %), průmyslové spotřební zboží (100,2 %) a stroje a dopravní prostředky (100,1 %). Významnější negativní hodnoty směnných relací byly zaznamenány u minerálních paliv (98,4 %) a ostatních surovin (98,5 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu rostly o 2,7 % (v březnu o 2,5 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 2,4 %. Nejvýznamněji se zvýšily ceny chemikálií o 5,6 %, průmyslového spotřebního zboží o 3,6 % a polotovarů o 3,3 %. Výrazněji poklesly pouze ceny minerálních paliv o 4,4 %.

Dovozní ceny rostly o 4,5 % (v březnu o 4,2 %). Růst byl podpořen také vlivem oslabení kurzu koruny vůči dolaru. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 18,4 % (v březnu o 22,1 %). Z nejvýznamnějších skupin rostly ceny chemikálií o 3,5 %, průmyslového spotřebního zboží o 3,2 %, strojů a dopravních prostředků o 2,5 % a ceny polotovarů o 0,1 %. Ceny neklesly v žádné ze sledovaných skupin.

Směnné relace mírně klesly na hodnotu 98,3 % a již dvacátý devátý měsíc zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenala minerální paliva (80,7 %), potraviny (98,2 %) a stroje a dopravní prostředky (99,9 %). Z nejvýznamnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací polotovary (103,2 %), chemikálie (102,0 %) a průmyslové spotřební zboží (100,4 %).


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen zahraničního obchodu a stavebnictví, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 720144-12 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-2012-owzo12la35
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 18. 7. 2012  • cizc061512.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.06.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz