Indexy cen vývozu a dovozu - prosinec 2011

Ceny dovozu meziročně rostly již dvacátý měsíc v řadě

15.02.2012
Kód: r-7201-11
 
V prosinci 2011 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,3 %, dovozní ceny o 0,8 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 3,5 %, dovozní ceny o 5,1 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 99,5 %, meziročně 98,5 %. V průměru za celý rok 2011 v porovnání s rokem 2010 se vývozní ceny zvýšily o 1,7 %, dovozní ceny o 4,3 %, směnné relace činily 97,5 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny v prosinci vzrostly o 0,3 % (v listopadu o 2,0 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 0,8 %. Z významnějších skupin rostly ceny ostatních surovin o 2,3 %, průmyslového spotřebního zboží o 0,3 % a ceny polotovarů o 0,1 %. Významněji klesly ceny minerálních paliv o 3,7 % a ceny chemikálií o 1,0 %.

Dovozní ceny se zvýšily o 0,8 % (v listopadu o 1,8 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 1,0 %. Z významnějších skupin rostly ceny minerálních paliv o 1,3 %, ostatních surovin o 0,5 %, průmyslového spotřebního zboží o 0,3 % a ceny polotovarů o 0,2 %. Ceny neklesly v žádné ze sledovaných skupin.

Směnné relace klesly na hodnotu 99,5 % (v listopadu hodnota 100,2 %). Významnější negativní hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (95,1 %), chemikálie (99,0 %) a stroje a dopravní prostředky (99,8 %). Směnné relace průmyslového a spotřebního zboží se nezměnily. Pozitivní hodnoty směnných relací dosáhly pouze ostatní suroviny (101,8 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu rostly o 3,5 % (v listopadu o 5,8 %). Ve všech významných skupinách ceny rostly. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen polotovarů o 7,4 %. Rostly ceny minerálních paliv o 6,0 %, chemikálií o 5,0 %, průmyslového spotřebního zboží o 4,5 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,0 %.

Dovozní ceny rostly již dvacátý měsíc v řadě, tentokrát o 5,1 % (v listopadu o 7,6 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 23,3 % (v listopadu o 33,9 %). Z nejvýznamnějších skupin rostly ceny chemikálií o 4,8 %, polotovarů o 3,4 %, průmyslového spotřebního zboží o 2,3 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,2 %. Ceny neklesly v žádné ze sledovaných skupin.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 98,5 % (v listopadu hodnota 98,3 %), nicméně již dvacátý pátý měsíc zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenala minerální paliva (86,0 %) a ostatní suroviny (92,9 %). Z nejvýznamnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnné relace polotovarů (103,9 %), průmyslového spotřebního zboží (102,2 %) a strojů a dopravních prostředků (100,8 %).


Vývoj v roce 2011

V průměru za celý rok 2011 se vývozní ceny zvýšily o 1,7 % (za rok 2010 pokles o 1,0 %), dovozní ceny se zvýšily o 4,3 % (za rok 2010 o 2,0 %).

Ve vývozu se nejvíce zvýšily ceny minerálních paliv o 13,0 %, ostatních surovin o 10,5 % a ceny chemikálií o 7,4 %. Z významnějších skupin klesly pouze ceny strojů a dopravních prostředků o 2,5 %.

V dovozu se významně zvýšily ceny minerálních paliv o 24,4 %, ostatních surovin o 23,1 %, polotovarů o 5,1 % a ceny chemikálií o 4,9 %. Snížily se ceny strojů a dopravních prostředků o 2,7 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,3 %.

Směnné relace dosáhly v úhrnu v roce 2011 negativní hodnoty 97,5 % (v roce 2010 činily 97,1 %).

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě ve 4. čtvrtletí 2011 a v roce 2011


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 2 74 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen zahraničního obchodu a stavebnictví, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 720144-11 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-2011-hgjbfv6vts
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 15. března 2012  • cizc021512.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.02.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz