Indexy cen vývozu a dovozu - listopad 2011

Meziroční směnné relace již dva roky negativní

16.01.2012
Kód: r-7201-11
 
V listopadu 2011 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 2,0 %, dovozní ceny o 1,8 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 5,8 %, dovozní ceny o 7,6 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 100,2 %, meziročně 98,3 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny v listopadu vzrostly o 2,0 % (v říjnu o 0,6 %). Ceny rostly ve všech významných skupinách. Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 2,2 %. Z nejvýznamnějších skupin rostly ceny minerálních paliv o 3,4 %, polotovarů o 1,9 %, průmyslového spotřebního zboží o 1,4 % a ceny chemikálií o 0,7 %.

Dovozní ceny se zvýšily o 1,8 % (v říjnu o 0,9 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 1,6 %. Nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 3,2 %, ostatních surovin o 2,2 %, polotovarů o 1,7 % a průmyslového spotřebního zboží o 1,6 %. Ceny neklesly v žádné z významných skupin.

Směnné relace vzrostly na hodnotu 100,2 % (v říjnu hodnota 99,7 %). Z nejvýznamnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací stroje a dopravní prostředky (100,6 %) a polotovary (100,2 %). Naopak negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly chemikálie (99,3 %), ostatní suroviny (99,4 %) a průmyslové spotřební zboží (99,8 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu rostly o 5,8 % (v říjnu o 4,5 %). Ve všech významných skupinách ceny rostly. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen polotovarů o 9,1 %. Z významnějších skupin rostly ceny minerálních paliv o 15,2 %, chemikálií o 9,0 %, průmyslového spotřebního zboží o 5,8 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 2,8 %.

Dovozní ceny rostly o 7,6 % (v říjnu o 6,9 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 33,9 % (v říjnu o 36,1 %). Z nejvýznamnějších skupin rostly ceny chemikálií o 7,1 %, polotovarů o 5,3 %, průmyslového spotřebního zboží o 3,9 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,3 %. Ceny neklesly v žádné z významných skupin.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 98,3 % (v říjnu hodnota 97,8 %), nicméně již dvacátý čtvrtý měsíc zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenala minerální paliva (86,0 %) a ostatní suroviny (91,6 %). Z nejvýznamnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnné relace polotovarů (103,6 %), průmyslového spotřebního zboží (101,8 %) a strojů a dopravních prostředků (101,5 %).


Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Termín ukončení zpracování: 10. kalendářní den po následujícím měsíci
Specifické metodické poznámky: publikované údaje jsou definitivní
Navazující publikace: „Indexy cen vývozu a dovozu v ČR“, kód 720144-11
Podrobné členění (Internet: http://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-2011-hgjbfv6vts )
Termín zveřejnění další RI: 15. 2. 2012  • cizc011612.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.01.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz