Indexy cen vývozu a dovozu zboží - prosinec 2022

Ceny vývozu a dovozu v roce 2022 meziročně výrazně rostly, směnné relace byly nejnižší od roku 2000

10.02.2023
Kód: 013014-22
 

V prosinci 2022 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,6 %, meziročně rostly o 8,1 %. Dovozní ceny se meziměsíčně snížily o 0,8 %, meziročně zvýšily o 9,6 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 100,2 %, meziročně 98,6 %. V průměru za celý rok 2022 v porovnání s rokem 2021 se vývozní ceny zvýšily o 12,7 %, dovozní ceny o 17,2 % a směnné relace činily 96,2 %.

Vývozní ceny
Meziměsíčně v prosinci klesly o 0,6 % (po kurzovém očištění o 0,1 %), největší vliv mělo snížení cen polotovarů1 o 1,8 % (především železa a oceli a kovových výrobků). Nejvíce se snížily ceny ostatních surovin2 o 2,7 % (zejména kaučuku, vlákniny a sběrového papíru). Ceny minerálních paliv rostly o 3,9 % (elektřiny a plynu).

Meziročně v prosinci rostly o 8,1 % (po kurzovém očištění o 11,3 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 54,9 % (elektřiny, plynu, ropných výrobků a uhlí). Značně rostly ceny potravin o 20,6 % (hlavně obilovin, mléčných výrobků a vajec), polotovarů o 11,7 % (zejména kovových výrobků, železa a oceli, papíru a výrobků z pryže) a ceny chemikálií o 8,7 % (především anorganických chemikálií). Klesly pouze ceny ostatních surovin o 4,6 % (nejvíce kovového odpadu).

V průměru za celý rok 2022 v porovnání s rokem 2021 se zvýšily o 12,7 % (za rok 2021 o 5,8 %), nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 120,1 % (elektřiny, uhlí, ropných výrobků a plynu), potravin o 21,3 % (zejména obilovin) a polotovarů o 18,9 % (především kovových výrobků). Ceny neklesly v žádné ze sledovaných skupin SITC 1.

Dovozní ceny
Meziměsíčně v prosinci klesly o 0,8 % (po kurzovém očištění o 0,1 %), největší vliv mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 1,1 %. Nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 2,0 % (zejména rud kovů a kovového odpadu a kaučuku) a ceny chemikálií o 1,2 % (především organických chemikálií a plastů). Rostly pouze ceny potravin o 2,4 % (zvláště kávy, zeleniny a ovoce).

Meziročně v prosinci rostly o 9,6 % (po kurzovém očištění o 12,1 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 37,5 % (zejména plynu, elektřiny, ropy a ropných výrobků). Ceny rostly ve všech sledovaných skupinách SITC 1, výrazně především ceny potravin o 22,3 % (hlavně kávy, masa a masných výrobků), průmyslového spotřebního zboží o 11,3 % a ceny polotovarů o 7,9 % (zvláště železa a oceli a papíru).

V průměru za celý rok 2022 v porovnání s rokem 2021 se zvýšily o 17,2 % (za rok 2021 o 6,1 %), nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 104,4 % (ropy, ropných výrobků, elektřiny, plynu a uhlí), polotovarů (především železa a oceli a kovových výrobků) a nápojů a tabáku shodně o 16,6 % a potravin o 14,7 % (zejména masa a masných výrobků). Ceny neklesly v žádné ze sledovaných skupin SITC 1.

„Ceny vývozu a dovozu v průměru za rok 2022 proti roku 2021 značně rostly, ve vývozu o 12,7 % a v dovozu o 17,2 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména výrazným růstem cen energií, hlavně elektřiny, plynu a ropných výrobků. Ceny minerálních paliv ve vývozu a v dovozu rostly o více než 100 %. Směnné relace klesly na 96,2 %, což byla nejnižší hodnota od roku 2000,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Směnné relace
Meziměsíčně zaznamenaly hodnotu 100,2 % (v listopadu 101,2 %). Nejvyšší hodnoty dosáhla minerální paliva (104,9 %), nejnižší hodnoty potraviny (98,4 %).

Meziročně setrvaly na hodnotě 98,6 %. Nejnižší hodnoty dosáhly ostatní suroviny (89,6 %), nejvyšší hodnoty minerální paliva (112,7 %).

V průměru za celý rok 2022 v porovnání s rokem 2021 dosáhly hodnoty 96,2 % (v roce 2021 činily 99,7 %), což byla nejnižší hodnota od roku 2000.

__________________
1 Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

2 Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz

Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-22 Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice (měsíční periodicita)
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31781
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 15. 3. 2023


Související analýza: Vývoj indexů cen vývozu a dovozu zboží - 4. čtvrtletí 2022

  • cizc021023.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.02.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz