Statistická data vydáváme v různých podobách. Vyberte si nejjednodušší cestu k statistickým číslům a informacím:

Katalog produktů - přehledný a úplný seznam všech výstupů ČSÚ. Kromě publikací zde najdete všechny časové řady, revize, analýzy, Rychlé informace a datové sady;

Analýzy, komentáře - komentovaný vývoj dané oblasti statistiky;

Časové řady - údaje v dlouhodobých a aktualizovaných časových řadách podle témat;

Publikace - všechny vydané publikace tříděné podle roků témat;

Rychlé informace - všechny vydané Rychlé informace tříděné podle roků a témat;

Tiskové zprávy - informace o aktuálním dění, upozornění na zajímavosti, pozvánky na tiskové konference atd.;

Právě vydané produkty - seznam nejnovějších produktů;

Otevřená data - datové sady se statistickými údaji, výsledky voleb, číselníky a informacemi o ČSÚ v otevřeném formátu, který je vhodný pro dálkový přístup a strojové zpracování;

Ročenky - statistické ročenky ČR od roku 2004, krajské, demografické a další tematické ročenky;

Časopisy - periodika vydávaná ČSÚ: Statistika, Demografie, Statistika & My;

Newsletter - výběr z nejzajímavějších výstupů Českého statistického úřadu;

Pro studenty - datové sady pro studentské práce, odkazy na katedry statistiky, počty studentů a absolventů, vzorové lekce pro učitele a mnoho dalšího;

Objednávky, formuláře - on-line objednávkový formulář, kontakty, předplatné, prodejna;

Infografiky - zajímavá a aktuální statistická data zpracovaná vizuálně poutavou formou;

Informace na základě zvláštních zákonů – údaje zveřejňované na základě zvláštních zákonů shromažďované a zpracovávané k jiným než statistickým účelům.