Indexy cen vývozu a dovozu - říjen 2018

Meziroční růst cen zahraničního obchodu zrychlil

17.12.2018
Kód: 013014-18
 

V říjnu 2018 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 1,0 %, dovozní ceny o 0,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,2 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 3,1 %, dovozní ceny o 3,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,3 %.

Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny se v říjnu zvýšily o 1,0 %. Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 1,1 %. Ceny minerálních paliv rostly o 2,6 %, průmyslového spotřebního zboží o 1,2 % a ceny polotovarů1 o 0,9 %. V žádné skupině ceny neklesly.

Dovozní ceny v říjnu vzrostly o 0,8 %. Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen minerálních paliv o 4,5 %. Ceny chemikálií rostly o 1,2 %, polotovarů o 0,8 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,2 %. Ceny potravin klesly o 0,2 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,2 %. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhly stroje a dopravní prostředky (100,9 %), potraviny (100,6 %) a průmyslové spotřební zboží (100,4 %). Naopak nejnižší hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (98,2 %) a ostatní suroviny2 (99,2 %).

Meziroční srovnání
Ceny vývozu rostly o 3,1 % (v září o 1,4 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen polotovarů o 4,9 %. Nejvíce se zvýšily ceny ve skupině minerálních paliv o 24,9 % (zejména elektřiny). Ceny chemikálií rostly o 3,4 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,2 %. Ceny neklesly v žádné jednomístné skupině klasifikace SITC.

Dovozní ceny se zvýšily o 3,8 % (v září o 2,4 %). Největší vliv na růst celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen minerálních paliv o 37,6 % (především ropy a ropných výrobků). Ceny chemikálií vzrostly o 5,3 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,8 %. Naopak nejvíce klesly ceny potravin o 1,9 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,7 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 99,3 % (v září 99,0 %), nicméně pátý měsíc zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala zvláště minerální paliva (90,8 %), chemikálie (98,2 %) a ostatní suroviny (98,5 %). Z významných skupin dosáhlo pozitivních hodnot směnných relací průmyslové spotřební zboží (103,5 %), polotovary (103,2 %) a stroje a dopravní prostředky (100,4 %).

______________________

1 Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).
2 Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102,
e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-18 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. 1. 2019

  • cizc121718.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Tiskové sdělení: Meziroční růst cen zahraničního obchodu zrychlil
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.12.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz