Indexy cen vývozu a dovozu - březen 2013

Oslabená koruna zvedla ceny zahraničního obchodu

16.05.2013
Kód: r-7201-13
 
V březnu 2013 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,5 %, dovozní ceny o 0,9 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 2,6 %, dovozní ceny o 1,1 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 99,6 %, meziročně 101,5 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny v březnu vzrostly o 0,5 % (v únoru beze změny). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 0,8 %. Z významnějších skupin se zvýšily ceny chemikálií o 1,1 %, polotovarů o 0,6 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,5 %. Klesly pouze ceny minerálních paliv o 1,8 %.

Dovozní ceny se zvýšily o 0,9 % (v únoru pokles o 0,2 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 1,1 %. Z významnějších skupin nejvíce rostly ceny ostatních surovin o 2,8 %, průmyslového spotřebního zboží o 1,5 % a ceny potravin o 1,1 %. Klesly pouze ceny živočišných a rostlinných olejů o 0,6 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 99,6 % (v únoru 100,2 %) a po šesti měsících zamířily do negativních hodnot. Významnější negativní hodnoty byly zaznamenány u minerálních paliv (97,9 %), průmyslového spotřebního zboží (99,0 %) a strojů a dopravních prostředků (99,7 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací pouze chemikálie (100,3 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu vzrostly o 2,6 % (v únoru růst o 0,8 %). Růst byl podpořen oslabením kurzu koruny vůči euru a dolaru. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 3,6 %. Z významnějších skupin se nejvíce zvýšily ceny potravin o 5,1 %, průmyslového spotřebního zboží o 3,7 % a ceny chemikálií o 2,6 %. Klesly pouze ceny minerálních paliv o 4,1 %.

Dovozní ceny se zvýšily o 1,1 % (v únoru pokles o 0,5 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 2,7 %. Z významnějších skupin nejvíce rostly ceny potravin o 6,8 %, průmyslového spotřebního zboží o 3,3 % a ceny polotovarů o 1,7 %. Naopak pokles zaznamenaly ceny minerálních paliv o 4,8 % a ceny ostatních surovin o 3,9 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 101,5 % (v únoru 101,3 %) a zůstaly třetí měsíc pozitivní. Z významnějších skupin dosáhly nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (105,1 %), chemikálie (101,2 %) a stroje a dopravní prostředky (100,9 %). Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenaly potraviny (98,4 %).

Český statistický úřad připravil standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu.
Počínaje cenovými indexy za referenční období leden 2013 jsou cenové indexy vývozu a dovozu počítány na novém váhovém schématu, na struktuře zahraničního obchodu roku 2010, k cenovému základu průměr roku 2010 = 100. Nově vypočtené indexy jsou řetězeny na současnou časovou řadu se základem průměr roku 2005 = 100 a tím je zajištěno pokračování dosavadní časové řady indexů. Dosud publikované indexy se nerevidují. Podrobnější informace je uvedena na internetových stránkách ČSÚ.

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě v 1. čtvrtletí 2013


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 720144-13 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-ceske-republice-2013-hlu7dm6s0l
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 17. 6. 2013  • cizc051613.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.05.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz