Indexy cen vývozu a dovozu - říjen 2011

Ceny zahraničního obchodu rostly

15.12.2011
Kód: r-7201-11
 
V říjnu 2011 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,6 %, dovozní ceny o 0,9 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 4,5 %, dovozní ceny o 6,9 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 99,7 %, meziročně 97,8 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:
 • Vývozní ceny v říjnu vzrostly o 0,6 % (v září o 1,3 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 0,9 %. Z významnějších skupin rostly ceny průmyslového spotřebního zboží a potravin shodně o 1,5 % a ceny polotovarů o 0,4 %. Významněji klesly ceny ostatních surovin o 3,0 % a ceny chemikálií o 0,3 %.
 • Dovozní ceny se zvýšily o 0,9 % (v září o 1,5 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen minerálních paliv o 2,1 % a cen strojů a dopravních prostředků o 0,8 %. Z významnějších skupin rostly ceny potravin o 2,5 % a průmyslového spotřebního zboží o 1,5 %. Ceny polotovarů klesly o 0,2 %.
 • Směnné relace klesly na hodnotu 99,7 % (v září hodnota 99,8 %). Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenaly ostatní suroviny (95,8 %), minerální paliva (97,6 %) a potraviny (99,0 %). Významnějších pozitivních hodnot směnných relací dosáhly polotovary (100,6 %) a stroje a dopravní prostředky (100,1 %).


Meziroční srovnání:
 • Ceny vývozu rostly o 4,5 % (v září o 3,1 %). Rostly ceny ve všech sledovaných skupinách. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen polotovarů o 7,6 %. Z významnějších skupin rostly ceny minerálních paliv o 11,5 %, chemikálií o 10,1 %, průmyslového spotřebního zboží o 4,9 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,5 %.
 • Dovozní ceny rostly o 6,9 % (v září o 5,0 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 36,1 % (v září o 30,6 %). Z nejvýznamnějších skupin rostly ceny chemikálií o 6,5 %, polotovarů o 4,1 %, průmyslového spotřebního zboží o 3,2 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,1 %. Ceny neklesly v žádné ze sledovaných skupin.
 • Směnné relace se snížily na hodnotu 97,8 % (v září hodnota 98,2 %) a již dvacátý třetí měsíc zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenala minerální paliva (81,9 %) a ostatní suroviny (95,7 %). Z nejvýznamnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnné relace polotovarů (103,4 %), průmyslového spotřebního zboží (101,6 %) a strojů a dopravních prostředků (101,4 %).
Metodická poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Termín ukončení zpracování: 10. kalendářní den po následujícím měsíci
Specifické metodické poznámky: publikované údaje jsou definitivní
Navazující publikace: „Indexy cen vývozu a dovozu v ČR“, kód 720144-11
Podrobné členění (Internet: /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-2011-hgjbfv6vts )
Termín zveřejnění další RI: 16. 1. 2012 • cizc121511.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
 • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.12.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz