Indexy cen vývozu a dovozu - březen 2011

Vývozní a dovozní ceny rostly

16.05.2011
Kód: r-7201-11
 
V březnu 2011 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,4 %, dovozní ceny o 0,8 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 1,6 %, dovozní ceny o 5,3 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 99,6 %, meziročně 96,5 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:
 • Vývozní ceny v březnu vzrostly o 0,4 % (v únoru pokles o 0,2 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen polotovarů o 1,2 %. Nejvíce rostly ceny chemikálií o 2,5 %, minerálních paliv o 2,0 % a ceny potravin o 1,4 %. Naopak z významnějších skupin klesly ceny ostatních surovin o 0,5 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,3 %.
 • Dovozní ceny rostly o 0,8 % (v únoru se nezměnily). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen minerálních paliv o 6,1 %. Významněji rostly ceny ostatních surovin o 2,3 %, polotovarů o 0,7 % a ceny chemikálií o 0,6 %. Z významnějších skupin se snížily ceny potravin o 0,9 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,6 %.
 • Směnné relace klesly na hodnotu 99,6 % (v únoru hodnota 99,8 %) a setrvaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenala minerální paliva (96,1 %) a ostatní suroviny (97,3 %). Naopak výraznější pozitivní hodnoty směnných relací dosáhly potraviny (102,3 %), chemikálie (101,9 %), polotovary (100,5 %) a stroje a dopravní prostředky (100,3 %).


Meziroční srovnání:
 • Ceny vývozu rostly o 1,6 % (v únoru o 0,2 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen polotovarů o 6,7 %. Z významnějších skupin rostly ceny minerálních paliv o 22,6 %, ostatních surovin o 16,2 %, potravin o 9,7 % a ceny chemikálií o 9,2 %. Ceny strojů a dopravních prostředků se snížily o 3,9 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,7 %.
 • Dovozní ceny rostly o 5,3 % (v únoru o 4,3 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 24,9 %. Významně rostly ceny ostatních surovin o 44,1 %, polotovarů o 8,1 % a chemikálií o 5,4 %. Klesly ceny strojů a dopravních prostředků o 2,4 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,2 %.
 • Směnné relace vzrostly na hodnotu 96,5 % (v únoru 96,1 %), nicméně se držely v negativních hodnotách již šestnáctý měsíc. Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenaly ostatní suroviny (80,6 %), minerální paliva (98,2 %), stroje a dopravní prostředky (98,5 %) a polotovary (98,7 %). Naopak pozitivních hodnot směnných relací dosáhly potraviny (109,4 %), chemikálie (103,6 %) a průmyslové spotřební zboží (101,5 %).

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě v 1. čtvrtletí 2011Metodická poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Termín ukončení zpracování: 10. kalendářní den po následujícím měsíci
Specifické metodické poznámky: publikované údaje jsou definitivní
Navazující publikace: „Indexy cen vývozu a dovozu v ČR“, kód 720144-11
Podrobné členění (Internet: /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-2011-hgjbfv6vts )
Termín zveřejnění další RI: 15.6.2011 • cizc051611.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
 • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.05.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz