Indexy cen vývozu a dovozu - říjen 2010

Meziroční růst vývozních cen se zastavil

15.12.2010
Kód: r-7201-10
 
V říjnu 2010 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,7 %, dovozní ceny o 0,9 %. Meziročně se vývozní ceny nezměnily, dovozní ceny se zvýšily o 3,8 %. Směnné relace dosáhly meziměsíčně hodnoty 100,2 %, meziročně 96,3 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:
 • Vývozní ceny v říjnu klesly o 0,7 % (v září o 0,3 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 1,2 %. Z významnějších skupin klesly ceny chemikálií, polotovarů a průmyslového spotřebního zboží, všechny shodně o 0,4 %. Rostly pouze ceny nápojů a tabáku o 0,8 % a ceny potravin o 0,1 %.
 • Dovozní ceny klesly o 0,9 % (v září o 0,4 %). Pokles celkového meziměsíčního indexu nejvíce ovlivnilo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,9 %. Největší pokles zaznamenaly ceny minerálních paliv o 2,1 %, průmyslového spotřebního zboží o 1,5 % a ceny chemikálií o 0,6 %. Ceny polotovarů se nezměnily. Z významnějších skupin rostly ceny ostatních surovin o 0,6 %.
 • Směnné relace se zvýšily na 100,2 % (v září 100,1 %) a druhý měsíc setrvaly v pozitivních hodnotách. Nejvyšší hodnoty směnných relací dosáhla minerální paliva (101,4 %), průmyslové spotřební zboží (101,1 %) a potraviny (100,3 %). Významnější negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (97,8 %), polotovary (99,6 %) a stroje a dopravní prostředky (99,7 %).


Meziroční srovnání:
 • Ceny vývozu se nezměnily (v září růst o 2,3 %). Z významnějších skupin rostly ceny ostatních surovin o 21,6 %, minerálních paliv o 7,6 %, chemikálií o 4,8 % a ceny polotovarů o 2,6 %. Klesly ceny strojů a dopravních prostředků o 3,4 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,6 %.
 • Dovozní ceny rostly o 3,8 % (v září o 6,2 %). Růst byl podpořen také vlivem oslabení kurzu koruny vůči dolaru. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 19,7 %. Rostly také ceny ostatních surovin o 37,6 %, polotovarů o 4,9 %, potravin o 3,2 % a ceny chemikálií o 0,4 %. Z významnějších skupin klesly ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,9 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,6 %.
 • Směnné relace zůstaly na hodnotě 96,3 % (v září 96,3 %) a jedenáctý měsíc se držely v negativních hodnotách. Nejnižší hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenaly ostatní suroviny (88,4 %), minerální paliva (89,9 %), stroje a dopravní prostředky (97,2 %), polotovary (97,8 %) a průmyslové spotřební zboží (99,3 %). Naopak významnějších pozitivních hodnot směnných relací dosáhly chemikálie (104,4 %) a potraviny (103,2 %).
Metodická poznámka:
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Zdroj dat: zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: poslední kalendářní den měsíce
Termín ukončení zpracování: Indexy cen vývozu a dovozu - 15. kalendářní den po následujícím měsíci
Navazující publikace: „Indexy cen vývozu a dovozu v ČR“, kód 7201-10
podrobné členění (Internet: /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-prosinec-2010-j8bp2jj0nl )
Publikované údaje jsou definitivní. • cizc121510.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
 • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz