Indexy cen vývozu a dovozu - srpen 2021

Ceny vývozu i dovozu meziročně významně rostly

11.10.2021
Kód: 013014-21
 

V srpnu 2021 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,3 %, dovozní ceny vzrostly o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,4 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 8,6 %, dovozní ceny o 9,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,3 %.

Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny v srpnu klesly o 0,3 % (po očištění o kurzový vliv vzrostly o 0,2 %). Pokles celkového meziměsíčního indexu byl nejvíce ovlivněn snížením cen strojů a dopravních prostředků o 0,8 %. Ceny chemikálií klesly o 0,6 % a minerálních paliv o 0,5 %. Nejvíce se zvýšily ceny polotovarů[1] o 1,2 % (především kovových výrobků, železa a oceli) a ostatních surovin[2] o 1,1 % (zejména dřeva).

Dovozní ceny v srpnu vzrostly o 0,3 % (po očištění o kurzový vliv o 0,8 %). Největší vliv na zvýšení celkového meziměsíčního indexu měl růst cen polotovarů o 0,8 % (zejména železa a oceli). Nejvíce rostly ceny ostatních surovin o 1,3 % (hlavně surového kaučuku) a minerálních paliv o 0,8 % (plynu, elektřiny a uhlí). K poklesu nedošlo v žádné ze sledovaných skupin.

Směnné relace se snížily na hodnotu 99,4 % (v červenci 100,7 %). Nejnižší hodnotu zaznamenala minerální paliva (98,7 %), nejvyšší hodnoty dosáhly polotovary (100,4 %).

„V srpnu 2021 výrazně vzrostly meziroční ceny, ve vývozu o 8,6 % a v dovozu o 9,4 %. Nadále pokračoval trend značného meziročního růstu cen minerálních paliv a ostatních surovin. V meziměsíčním i meziročním srovnání se zvýšily zejména ceny železa, oceli a dřeva,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Meziroční srovnání
Ceny vývozu se zvýšily o 8,6 % (po očištění o kurzový vliv o 10,7 %). Rozhodující vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen polotovarů o 16,0 % (hlavně železa, oceli a kovových výrobků). Výrazně rostly ceny ostatních surovin o 70,1 % (zejména dřeva a kovového odpadu), minerálních paliv o 50,2 % (hlavně elektřiny, ropných výrobků a plynu) a ceny chemikálií o 15,3 %. Klesly pouze ceny nápojů a tabáku o 3,0 %.

Dovozní ceny vzrostly o 9,4 % (po očištění o kurzový vliv o 11,6 %). Růst celkového meziročního indexu byl nejvíce ovlivněn výrazným zvýšením cen minerálních paliv o 80,0 % (zejména ropy a ropných výrobků, plynu a elektřiny). Významně rostly ceny ostatních surovin o 47,0 % (především rud kovů, kovového odpadu a dřeva), polotovarů o 14,1 % (hlavně železa, oceli a neželezných kovů) a ceny chemikálií o 11,1 %. Klesly pouze ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,6 %.

Směnné relace klesly na hodnotu 99,3 % (v červenci 99,8 %). Nejnižší hodnotu směnných relací zaznamenala minerální paliva (83,4 %), naopak nejvyšší hodnoty dosáhly ostatní suroviny (115,7 %).

___________________

[1] Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).
[2] Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-21 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) 
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu

Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 10. 11. 2021

  • cizc101121.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz