Statistické klasifikace a číselníky jsou nezbytným metodickým nástrojem pro sběr a zpracování statistických dat a pro zveřejňování souhrnných statistických informací.

Všechny platné statistické klasifikace a číselníky vydávané ve Sbírce zákonů formou sdělení jsou závazné jak pro orgány vykonávající státní statistickou službu, tak pro zpravodajské jednotky, které poskytují údaje pro statistická zjišťování prováděná na základě zákona o státní statistické službě.

Databáze metainformací obsahuje kromě klasifikací a číselníků, které ČSÚ vydalo formou sdělení ve Sbírce zákonů, také klasifikace a číselníky, které nebyly vydané sdělením ve Sbírce zákonů.
 

Klasifikace - pod uvedeným odkazem jsou dostupné aktuální statistické klasifikace vydané ČSÚ ve Sbírce zákonů formou sdělení, případně zavedené nařízením Evropského parlamentu a Rady, včetně souvisejících materiálů (metodik, převodníků apod.).

Statistická klasifikace je hierarchicky uspořádané třídění určitých ekonomických, sociálních nebo demografických jevů či procesů. Klasifikační třídění sleduje návaznost jevů a procesů od obecnějšího k detailnějšímu. Jevy a procesy jsou v klasifikacích uspořádány a rozčleněny zpravidla do sekcí, oddílů, skupin a tříd, kdy vyšší stupeň struktury se člení na detailnější nižší stupně; klasifikace se vyznačují hierarchickým logickým uspořádáním jednotlivých stupňů.
 

Číselníky - pod uvedeným odkazem jsou dostupné vybrané statistické číselníky, z nichž některé jsou vydané ČSÚ ve Sbírce zákonů formou sdělení, včetně souvisejících materiálů (metodik, převodníků apod.).

Statistický číselník je uspořádaný seznam kódů a jim přiřazených významů. Číselník ve většině případů nemá hierarchickou strukturu.
 

Databáze metainformací - obsahuje klasifikace, číselníky a ukazatele používané ve statistickém informačním systému ČSÚ.

Databáze metainformací umožňuje vyhledávání, prohlížení a stahování klasifikací, číselníků, jejich vazeb (ve formátu csv, dbf a xml) a souvisejících dokumentů (ve formátu doc, docx, gif, pdf, xls, xlsx a xml). Rovněž umožňuje prohlížení ukazatelů.


Kontakt:
Odbor informačních služeb
Tel.: 274 052 733
E-mail: ciselniky@czso.cz