Indexy cen vývozu a dovozu zboží - duben 2022

Meziroční růst cen energií pokračoval

10.06.2022
Kód: 013014-22
 

V dubnu 2022 vývozní ceny meziměsíčně rostly o 0,3 %, meziročně o 12,6 %. Dovozní ceny meziměsíčně poklesly o 0,3 %, meziročně se zvýšily o 18,4 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 100,6 %, meziročně 95,1 %.

Vývozní ceny
Meziměsíčně v dubnu rostly o 0,3 % (po kurzovém očištění o 1,9 %), největší vliv měl nárůst cen polotovarů1 o 2,8 % (zvláště kovových výrobků, železa a oceli). Nejvíce rostly ceny ostatních surovin2 o 4,3 % (především dřeva) a ceny chemikálií o 3,3 %. Ceny minerálních paliv poklesly o 1,8 % (snížily se pouze ceny elektřiny).

Meziročně se zvýšily o 12,6 % (po očištění o 17,1 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 138,7 % (elektřiny, plynu, ropných výrobků a uhlí). Výrazně rostly ceny ostatních surovin o 40,4 % (hlavně dřeva a kovového odpadu), potravin o 22,6 % (zejména obilovin), polotovarů o 21,7 % (především železa a oceli, kovových a dřevěných výrobků) a ceny chemikálií o 15,5 %.

Dovozní ceny
Meziměsíčně v dubnu poklesly o 0,3 % (po kurzovém očištění rostly o 1,2 %), největší vliv měl pokles cen minerálních paliv o 4,0 % (ropy a ropných výrobků, elektřiny a plynu). Ceny strojů a dopravních prostředků poklesly o 1,3 %. Ceny ostatních surovin rostly o 3,9 % (zejména dřeva), chemikálií o 2,5 % a ceny polotovarů o 1,9 % (především železa, oceli a neželezných kovů).

Meziročně se zvýšily o 18,4 % (po očištění o 22,2 %), největší vliv mělo zvýšení cen minerálních paliv o 130,8 % (plynu, ropy, ropných výrobků, elektřiny a uhlí). Výrazně rostly ceny polotovarů o 23,0 % (hlavně železa a oceli, neželezných kovů a papíru), ostatních surovin o 20,1 % (zejména dřeva) a ceny chemikálií o 14,9 % (především plastů a hnojiv).

„V dubnu 2022 byly vývozní a dovozní ceny výrazně ovlivněny kurzovým vlivem. Ceny vývozu rostly meziročně o 12,6 % a ceny dovozu o 18,4 %. Vysoké byly zejména ceny energií, například dovozní ceny plynu se meziročně zvýšily o více než 400 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Směnné relace
Meziměsíčně vzrostly na hodnotu 100,6 % (v březnu 97,9 %). Nejnižší hodnoty dosáhlo průmyslové spotřební zboží (99,9 %), nejvyšší hodnoty minerální paliva (102,3 %).

Meziročně vzrostly na hodnotu 95,1 % (v březnu 95,0 %). Nejnižší hodnoty dosáhly nápoje a tabák (89,8 %), nejvyšší hodnoty ostatní suroviny (116,9 %).

_______________ 

[1] Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).
[2] Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-22 Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice (měsíční periodicita) https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31781
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 13. 7. 2022

  • cizc061022.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.06.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz