Indexy cen vývozu a dovozu zboží - červenec 2023

Meziroční ceny vývozu a dovozu pokračovaly v poklesu

11.09.2023
Kód: 013014-23
 

V červenci 2023 vývozní ceny meziměsíčně poklesly o 0,4 %, meziročně klesly o 4,5 %. Dovozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,1 %, meziročně klesly o 11,6 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 99,5 %, meziročně 108,0 %.

Vývozní ceny
Meziměsíčně v červenci poklesly o 0,4 % (po kurzovém očištění o 1,0 %), největší vliv měl pokles cen minerálních paliv o 4,3 % (hlavně elektřiny a plynu). Ceny ostatních surovin1 klesly o 4,2 % (především dřeva a kovového odpadu) a ceny chemikálií o 2,1 % (zejména organických chemikálií a plastů). Nejvíce rostly ceny potravin o 0,8 % (hlavně obilovin).

Meziročně v červenci klesly o 4,5 % (po kurzovém očištění o 2,1 %), největší vliv mělo snížení cen polotovarů2 o 7,3 % (především železa a oceli a kovových výrobků). Nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 25,7 % (zejména dřeva, sběrového papíru a olejnatých semen), minerálních paliv o 16,1 % (ropných výrobků, elektřiny a uhlí) a ceny chemikálií o 14,8 % (hlavně organických chemikálií, plastů a anorganických chemikálií). Nejvíce rostly ceny nápojů o 14,5 %.

Dovozní ceny
Meziměsíčně se v červenci zvýšily o 0,1 % (po kurzovém očištění poklesly o 0,3 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 2,2 % (ropy a ropných výrobků). Ceny potravin rostly o 1,2 %. Nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 2,1 % (hlavně dřeva), chemikálií o 0,9 % (zejména plastů a umělých hnojiv) a ceny polotovarů o 0,6 % (především železa a oceli a neželezných kovů).

Meziročně v červenci klesly o 11,6 % (po kurzovém očištění o 8,9 %), největší vliv mělo významné snížení cen minerálních paliv o 46,0 % (hlavně plynu, ropy a ropných výrobků a elektřiny). Ceny ostatních surovin klesly o 21,6 % (zejména rud kovů a kovového odpadu), chemikálií o 13,3 % (nejvíce plastů a organických chemikálií) a ceny polotovarů o 7,5 % (především železa a oceli a neželezných kovů). Nejvíce rostly ceny nápojů a tabáku o 18,0 % a ceny potravin o 4,8 %.

„V červenci se ceny ve vývozu meziročně snížily o 4,5 % a ceny v dovozu klesly o 11,6 %. Došlo zejména k výraznému meziročnímu snížení dovozních cen energií o 46,0 %, hlavně plynu, ropy a ropných výrobků a elektřiny. Meziroční směnné relace dosáhly významně pozitivní hodnoty 108,0 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Směnné relace
Meziměsíčně zaznamenaly hodnotu 99,5 % (v červnu 100,5 %). Nejnižší hodnoty dosáhla minerální paliva (93,6 %), nejvyšší hodnoty stroje a dopravní prostředky (100,5 %).

Meziročně dosáhly hodnoty 108,0 % (v červnu 107,1 %). Nejvyšší hodnotu zaznamenala minerální paliva (155,4 %), nejnižší hodnotu potraviny (90,6 %).

___________________
1 Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

2 Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz

Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-23 Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice (měsíční periodicita)
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31781
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 10. 10. 2023

  • cizc091123.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.09.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz