Indexy cen vývozu a dovozu - září 2017

Ceny zahraničního obchodu po šesti měsících meziměsíčně vzrostly

16.11.2017
Kód: 013014-17
 

V září 2017 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,1 %, dovozní ceny o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %. Meziročně vývozní ceny klesly o 0,9 %, dovozní ceny o 0,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,9 %.
 

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny se v září zvýšily o 0,1 % (v srpnu poklesly o 0,1 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen polotovarů o 0,6 %. Ceny ostatních surovin rostly o 2,4 %, minerálních paliv o 2,0 % a ceny chemikálií o 0,4 %. Ceny strojů a dopravních prostředků se nezměnily. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 0,5 %.

Dovozní ceny se v září zvýšily o 0,3 % (v srpnu klesly o 0,4 %). Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl růst cen minerálních paliv o 3,1 %. Ceny polotovarů se zvýšily o 0,5 %, chemikálií o 0,4 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,2 %. Ceny strojů a dopravních prostředků se nezměnily. Nejvíce se snížily ceny ostatních surovin o 1,3 % a ceny potravin o 1,1 %.

Směnné relace klesly na hodnotu 99,8 % (v srpnu hodnota 100,3 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala zejména minerální paliva (98,9 %) a průmyslové spotřební zboží (99,3 %). Směnné relace strojů a dopravních prostředků se nezměnily. Významnější pozitivní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (103,7 %) a potraviny (100,7 %).
 

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu, zejména důsledkem posílení koruny vůči euru a dolaru, klesly o 0,9 % (v srpnu o 1,2 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 2,8 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 2,4 % a ceny chemikálií o 0,6 %. Rostly ceny ostatních surovin o 11,4 % a minerálních paliv o 10,0 % (zejména uhlí).

Dovozní ceny se snížily o 0,8 % (v srpnu o 1,1 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 4,3 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 3,6 % a ceny chemikálií o 0,3 %. Nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 6,9 %, polotovarů o 4,2 % a ceny ostatních surovin o 2,8 %.

Směnné relace zůstaly na hodnotě 99,9 % (v srpnu taktéž hodnota 99,9 %) a dvanáctý měsíc setrvaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací však zaznamenaly pouze polotovary (97,4 %) a chemikálie (99,7 %). Z významnějších skupin dosáhla pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (102,9 %), stroje a dopravní prostředky (101,6 %) a průmyslové spotřební zboží (101,2 %).
 

Informace k revizi indexů cen zahraničního obchodu

Český statistický úřad připravuje standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu.

Počínaje cenovými indexy za referenční období leden 2018 budou cenové indexy vývozu a dovozu počítány na novém váhovém schématu, na struktuře zahraničního obchodu roku 2015 v národním pojetí, k cenovému základu průměr roku 2015 = 100. Tyto nové technické (primární) indexy nahradí dosavadní technické indexy počítané k cenovému základu průměr roku 2010 = 100.

Současná časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2005 = 100 bude přepočtena na základ 2015 = 100. Takto vzniklá bazická řada bude od prosince 2017 řetězena pomocí nových technických indexů.

Veškeré odvozené indexy budou počítány z řady bazických indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Výpočet indexů se základem průměr roku 2005 = 100 bude ukončen referenčním obdobím prosinec 2017. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.

Zveřejnění cenových indexů za leden 2018 bude posunuto v souladu s Katalogem produktů na 29. 3. 2018.

 

_________________

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz

Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-17 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 18. 12. 2017


Související analýza: Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 3. čtvrtletí 2017

  • cizc111617.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.11.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz