Indexy cen vývozu a dovozu - září 2013

Meziroční směnné relace nadále pozitivní

15.11.2013
Kód: r-7201-13
 
V září 2013 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,1 %, dovozní ceny o 0,2 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 1,1 %, dovozní ceny se snížily o 0,3 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 100,1 %, meziročně 101,4 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny klesly v září o 0,1 % (v srpnu o 0,7 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen polotovarů o 0,5 %. Z významnějších skupin se nejvíce snížily ceny potravin o 0,7 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,3 %. Nejvíce se zvýšily ceny minerálních paliv o 1,9 % a ceny chemikálií o 0,8 %. Ceny strojů a dopravních prostředků se nezměnily.

Dovozní ceny se snížily o 0,2 % (v srpnu o 0,8 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,6 %. Klesly zejména ceny ostatních surovin o 1,4 %, polotovarů o 0,3 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,2 %. Nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 1,1 %.

Směnné relace zůstaly na hodnotě 100,1 % (v srpnu hodnota 100,1 %). Z významných skupin dosáhly pozitivních hodnot ostatní suroviny (101,8 %), chemikálie (100,7 %) a stroje a dopravní prostředky (100,6 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly potraviny (99,2 %), polotovary (99,8 %) a průmyslové spotřební zboží (99,9 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu se zvýšily o 1,1 % (v srpnu o 0,3 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 2,1 %. Z významnějších skupin se nejvíce zvýšily ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,3 % a ceny chemikálií o 0,8 %. Nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 5,0 % a ceny minerálních paliv o 2,6 %.

Dovozní ceny se snížily o 0,3 % (v srpnu o 1,4 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 6,6 %. Ceny ostatních surovin se snížily o 6,4 % a ceny chemikálií o 0,6 %. Z významných skupin nejvíce rostly ceny potravin o 6,2 %, průmyslového spotřebního zboží o 1,8 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,8 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 101,4 % (v srpnu hodnota 101,7 %), nicméně již devátý měsíc zůstaly pozitivní. Z významnějších skupin dosáhla nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (104,3 %), ostatní suroviny (101,5 %), chemikálie (101,4 %) a stroje a dopravní prostředky (101,3 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly pouze potraviny (94,1 %).

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě ve 3. čtvrtletí 2013


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 720144-13 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-ceske-republice-2013-hlu7dm6s0l
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní .
Termín zveřejnění další RI: 16. 12. 2013  • cizc111513.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.11.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz