Indexy cen vývozu a dovozu - září 2011

Ropa vyhnala dovozní ceny vzhůru

15.11.2011
Kód: r-7201-11
 
V září 2011 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 1,3 %, dovozní ceny o 1,5 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 3,1 %, dovozní ceny o 5,0 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 99,8 %, meziročně 98,2 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:
 • Vývozní ceny v září vzrostly o 1,3 % (v srpnu pokles o 0,3 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 1,4 %. Ceny rostly ve všech sledovaných skupinách. Významně rostly ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,7 % a ceny polotovarů a chemikálií shodně o 0,8 %.
 • Dovozní ceny se zvýšily o 1,5 % (v srpnu pokles o 0,6 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen minerálních paliv o 5,3 %. Z významnějších skupin rostly ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,7 %, strojů a dopravních prostředků o 1,2 %, chemikálií o 0,7 % a ceny polotovarů o 0,4 %. Nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 2,3 %.
 • Směnné relace klesly na hodnotu 99,8 % (v srpnu hodnota 100,3 %). Nejnižší negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly potraviny (97,6 %) a minerální paliva (97,7 %). Významnějších pozitivních hodnot směnných relací dosáhly ostatní suroviny (102,5 %), polotovary (100,4 %) a stroje a dopravní prostředky (100,2 %).


Meziroční srovnání:
 • Ceny vývozu rostly o 3,1 % (v srpnu o 1,5 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen polotovarů o 6,7 %. Z významnějších skupin rostly ceny minerálních paliv o 11,2 %, chemikálií o 10,0 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,9 %. Klesly pouze ceny strojů a dopravních prostředků o 0,7 %.
 • Dovozní ceny rostly o 5,0 % (v srpnu o 3,0 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 30,6 % (v srpnu o 23,0 %). Významně rostly ceny ostatních surovin o 10,0 %, chemikálií o 5,6 % a ceny polotovarů o 4,3 %. Klesly pouze ceny strojů a dopravních prostředků o 1,6 %.
 • Směnné relace se snížily na hodnotu 98,2 % (v srpnu hodnota 98,5 %) a již dvacátý druhý měsíc zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenala minerální paliva (85,1 %) a ostatní suroviny (97,5 %). Z nejvýznamnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnné relace průmyslového spotřebního zboží (102,8 %), polotovarů (102,3 %) a strojů a dopravních prostředků (100,9 %).

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě ve 3. čtvrtletí 2011Metodická poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Termín ukončení zpracování: 10. kalendářní den po následujícím měsíci
Specifické metodické poznámky: publikované údaje jsou definitivní
Navazující publikace: „Indexy cen vývozu a dovozu v ČR“, kód 720144-11
Podrobné členění (Internet: /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-2011-hgjbfv6vts )
Termín zveřejnění další RI: 15. 12. 2011 • cizc111511.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
 • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.11.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz