Registr osob

 

Základní registr osob (ROS) je součástí systému základních registrů a jeho správcem je Český statistický úřad. Základní registry jsou v ostrém provozu od 1. července 2012.

ROS eviduje právnické osoby a organizační složky právnických osob, podnikající fyzické osoby, podnikající zahraniční osoby a organizační složky zahraničních osob, organizace s mezinárodním prvkem, organizační složky státu a orgány veřejné moci.

ROS obsahuje základní identifikační údaje o osobách, jejich provozovnách a statutárních zástupcích. Jejich úplný seznam lze najít v §26 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Tyto údaje jsou zapisovány vybranými orgány veřejné moci, které mají zákonem stanovenou povinnost osobu registrovat nebo vést o ní evidenci. Mezi editory patří například obchodní rejstřík, rejstřík živnostenského podnikání, vybraná ministerstva a ústřední orgány státní správy, profesní komory, obce a kraje.

Identifikační číslo (IČO) dostávají všechny osoby přímo při registraci nebo evidenci osoby příslušným editorem ROS.

Pro případné dotazy a připomínky využijte e-mail ros@czso.cz.