Indexy cen vývozu a dovozu zboží - listopad 2022

Meziměsíční pokles vývozních a dovozních cen pokračoval

11.01.2023
Kód: 013014-22
 

V listopadu 2022 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,6 %, meziročně rostly o 9,8 %. Dovozní ceny se meziměsíčně snížily o 1,8 %, meziročně rostly o 11,4 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 101,2 %, meziročně 98,6 %.

Vývozní ceny
Meziměsíčně v listopadu klesly o 0,6 % (po kurzovém očištění o 0,1 %), největší vliv mělo snížení cen polotovarů1 o 1,3 % (hlavně železa a oceli a kovových výrobků). Nejvíce se snížily ceny ostatních surovin2 o 3,1 % (zejména kaučuku a dřeva). Ceny minerálních paliv vzrostly o 2,2 % (elektřiny a plynu).

Meziročně rostly o 9,8 % (po kurzovém očištění o 12,8 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 64,0 % (elektřiny, plynu, ropných výrobků a uhlí). Významný byl růst cen potravin o 19,4 % (především mléčných výrobků, vajec a obilovin), polotovarů o 14,3 % (hlavně kovových výrobků, železa a oceli) a cen chemikálií o 11,6 % (zejména anorganických chemikálií).

Dovozní ceny
Meziměsíčně v listopadu klesly o 1,8 % (po kurzovém očištění o 0,9 %), největší vliv mělo snížení cen minerálních paliv o 6,5 % (ropy, ropných výrobků, plynu, elektřiny a uhlí). Významně se snížily ceny ostatních surovin o 5,1 % (zejména rud kovů, kovového odpadu a dřeva) a ceny chemikálií o 2,1 % (především plastů). Nejvíce rostly ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,4 % (zvláště oděvních výrobků a doplňků).

Meziročně se zvýšily o 11,4 % (po kurzovém očištění o 13,2 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 45,5 % (plynu, ropy, ropných výrobků, elektřiny a uhlí). Ceny rostly ve všech sledovaných skupinách SITC 1, výrazně zejména ceny potravin o 20,6 % (především masa a masných výrobků), průmyslového spotřebního zboží o 11,2 % a ceny polotovarů o 9,7 % (hlavně železa a oceli a papíru).

„V listopadu 2022 se meziměsíčně vývozní ceny snížily o 0,6 % a dovozní ceny o 1,8 %. Jednalo se o pokles třetí měsíc v řadě. Meziročně rostly vývozní ceny o 9,8 % a dovozní ceny o 11,4 %. Ceny ve vývozu rostou meziročně nepřetržitě od září 2020, v dovozu od ledna 2021,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Směnné relace
Meziměsíčně zaznamenaly hodnotu 101,2 % (v říjnu 101,1 %). Nejvyšší hodnoty dosáhla minerální paliva (109,3 %), nejnižší hodnoty průmyslové spotřební zboží (99,2 %).

Meziročně dosáhly hodnoty 98,6 % (v říjnu 97,4 %). Nejnižší hodnoty dosáhly nápoje a tabák (93,2 %), nejvyšší hodnoty minerální paliva (112,7 %).

_________________

1 Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

2 Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-22 Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice (měsíční periodicita)
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31781
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 10. 2. 2023

 

  • cizc011123.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.01.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz