Indexy cen vývozu a dovozu zboží - říjen 2022

Vývozní a dovozní ceny meziměsíčně opět klesly

12.12.2022
Kód: 013014-22
 

V říjnu 2022 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 1,1 %, meziročně rostly o 11,4 %. Dovozní ceny se meziměsíčně snížily o 2,2 %, meziročně rostly o 14,4 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 101,1 %, meziročně 97,4 %.

Vývozní ceny
Meziměsíčně v říjnu klesly o 1,1 %, největší vliv mělo snížení cen minerálních paliv o 11,4 % (elektřiny a uhlí). Ceny průmyslového spotřebního zboží poklesly o 1,1 %, ceny ostatních surovin1 o 0,8 % (zejména dřeva). Ceny nápojů a tabáku rostly o 3,9 % a ceny potravin o 0,7 %.

Meziročně rostly o 11,4 % (po kurzovém očištění o 13,9 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 76,0 % (elektřiny, plynu, ropných výrobků a uhlí). Ceny rostly ve všech sledovaných skupinách SITC 1, zvláště výrazně ceny potravin o 22,3 % (především obilovin) a shodně o 16,1 % ceny polotovarů2 (hlavně kovových výrobků, železa a oceli, výrobků z pryže) a ceny chemikálií (zejména anorganických chemikálií).

Dovozní ceny
Meziměsíčně v říjnu klesly o 2,2 %, největší vliv mělo snížení cen minerálních paliv o 12,2 % (zejména elektřiny a plynu). Ceny polotovarů poklesly o 0,8 % (především neželezných kovů, železa a oceli) a ceny chemikálií o 0,4 %. Nejvíce rostly ceny nápojů a tabáku o 3,5 % a průmyslového spotřebního zboží o 1,5 %.

Meziročně se zvýšily o 14,4 % (po kurzovém očištění o 15,2 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 58,1 % (plynu, ropy, ropných výrobků, elektřiny a uhlí). Ceny rostly ve všech sledovaných skupinách SITC 1, výrazně především ceny potravin o 21,7 % (hlavně masa a masných výrobků), průmyslového spotřebního zboží o 12,5 % a ceny polotovarů o 12,4 % (zejména železa a oceli, papíru a neželezných kovů).

„V říjnu 2022 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 1,1 %, dovozní ceny o 2,2 % a klesly druhý měsíc v řadě. Meziročně se ceny ve vývozu zvýšily o 11,4 % a v dovozu o 14,4 %. Jejich tempa růstu se druhý měsíc po sobě snížila,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Směnné relace
Meziměsíčně zaznamenaly hodnotu 101,1 % (v září 101,3 %). Nejvyšší hodnoty dosáhla minerální paliva (100,9 %), nejnižší hodnoty průmyslové spotřební zboží (97,4 %).

Meziročně dosáhly hodnoty 97,4 % (v září 95,3 %). Nejnižší hodnoty dosáhly nápoje a tabák (92,2 %), nejvyšší hodnoty minerální paliva (111,3 %).

__________________
1 Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

2 Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-22 Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice (měsíční periodicita)
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31781
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 11. 1. 2023

 

  • cizc121222.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.12.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz