Indexy cen vývozu a dovozu zboží - říjen 2023

Ceny vývozu a dovozu meziročně klesly

11.12.2023
Kód: 013014-23
 

V říjnu 2023 vývozní ceny meziměsíčně rostly o 0,3 %, meziročně klesly o 2,2 %. Dovozní ceny se meziměsíčně zvýšily o 0,8 %, meziročně klesly o 6,5 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 99,5 %, meziročně 104,6 %.

Vývozní ceny
Meziměsíčně v říjnu rostly o 0,3 % (po kurzovém očištění klesly o 0,4 %), největší vliv měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 0,8 %. Nejvíce rostly ceny ostatních surovin1) o 2,5 % (hlavně dřeva a kovového odpadu) a ceny chemikálií o 2,1 % (především organických chemikálií a plastů). Klesly pouze ceny minerálních paliv 3,9 % (zejména elektřiny a ropných výrobků).

Meziročně v říjnu klesly o 2,2 % (po kurzovém očištění o 1,9 %), největší vliv mělo snížení cen polotovarů2) o 7,6 % (především železa a oceli a kovových výrobků). Nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 17,3 % (hlavně dřeva, olejnatých semen a surového kaučuku), chemikálií o 8,9 % (zejména anorganických chemikálií, plastů a organických chemikálií) a ceny minerálních paliv o 7,4 % (ropných výrobků, uhlí a plynu). Nejvíce rostly ceny nápojů o 12,3 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 3,9 %.

Dovozní ceny
Meziměsíčně se v říjnu zvýšily o 0,8 % (po kurzovém očištění se ceny nezměnily), největší vliv měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 1,0 %. Nejvíce rostly ceny nápojů a tabáku o 3,7 %, ostatních surovin o 2,1 % (především rud kovů a kovového odpadu a dřeva) a ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,2 %. Klesly pouze ceny polotovarů o 0,2 % (zejména železa a oceli).

Meziročně v říjnu klesly o 6,5 % (po kurzovém očištění o 5,7 %), největší vliv měl výrazný pokles cen minerálních paliv o 28,4 % (plynu, elektřiny a ropy a ropných výrobků a uhlí). Významně klesly ceny ostatních surovin o 12,6 % (zejména rud kovů a kovového odpadu, vlákniny a sběrového papíru), chemikálií o 9,0 % (především plastů) a ceny polotovarů o 6,2 % (hlavně železa a oceli a neželezných kovů). Nejvíce rostly ceny nápojů a tabáku o 23,7 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 3,1 %.

„V říjnu byly ceny vývozu a dovozu významně ovlivněny vývojem kurzu koruny vůči euru a dolaru. Ceny ve vývozu meziměsíčně rostly o 0,3 % a v dovozu o 0,8 %. Meziročně se ceny ve vývozu snížily o 2,2 % a ceny v dovozu o 6,5 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Směnné relace
Meziměsíčně zaznamenaly hodnotu 99,5 % (v září 99,2 %). Nejnižší hodnoty dosáhla minerální paliva (95,1 %), nejvyšší hodnoty chemikálie (101,5 %).

Meziročně dosáhly hodnoty 104,6 % (v září 106,4 %). Nejvyšší hodnotu zaznamenala minerální paliva (129,4 %), nejnižší hodnotu nápoje a tabák (90,8 %).

Revize indexu vývozních a dovozních cen
V současné době probíhá pravidelná revize indexu vývozních a dovozních cen. Počínaje cenovými indexy za referenční období leden 2024 budou cenové indexy vývozu a dovozu počítány na novém váhovém schématu, založeném na struktuře zahraničního obchodu roku 2021. Nově vypočítávané indexy budou řetězeny na současnou časovou řadu průměr roku 2015 = 100. Tím bude zajištěno pokračování této časové řady, ze které budou nadále počítány všechny ostatní indexy (meziměsíční, meziroční, podíl klouzavých průměrů). Dosud zveřejňované indexy zůstávají v platnosti.

Prostřednictvím revize dochází ke změně koncepce, kde bude za výchozí klasifikaci nově nastavena klasifikace CZ-CPA, což umožní v této klasifikaci publikovat údaje za sekce a oddíly (do podrobnosti CPA2). Rychlé informace budou nově publikovány pouze v klasifikaci CZ-CPA. Tato změna rovněž zajistí lepší konzistenci s Rychlými informacemi cen výrobců.

Klasifikace SITC bude nadále zveřejňována ve stejné podrobnosti jako dosud, zveřejňování klasifikace HS bude ukončeno k prosinci roku 2023.

Zveřejnění cenových indexů za leden 2024 bude posunuto v souladu s Katalogem produktů na 25. března 2024.

_________________ 


1) Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).
2) Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-23 Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice (měsíční periodicita) https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31781
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 11. 1. 2024

  • cizc121123.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.12.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz