Indexy cen vývozu a dovozu - březen 2018

Ceny zahraničního obchodu byly meziměsíčně vyšší

18.05.2018
Kód: 013014-18
 

V březnu 2018 se vývozní a dovozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 4,3 %, dovozní ceny o 5,9 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 101,7 %.

Meziměsíční srovnání:
Vývozní ceny se v březnu zvýšily o 0,4 % (v únoru se snížily o 0,2 %). Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl růst cen polotovarů o 1,1 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží rostly o 0,5 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,4 %. Klesly pouze ceny potravin o 0,2 %.

Dovozní ceny se v březnu zvýšily o 0,4 % (v únoru klesly o 0,3 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 0,4 %. Z významnějších skupin vzrostly ceny potravin o 1,2 %, chemikálií o 0,6 % a ceny polotovarů o 0,4 %. Ceny neklesly v žádné skupině.

Směnné relace se snížily na hodnotu 100,0 % (v únoru 100,1 %). Pozitivních hodnot směnných relací dosáhly polotovary (100,7 %) a průmyslové spotřební zboží (100,3 %). Směnné relace strojů a dopravních prostředků činily 100,0 %. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly především potraviny (98,6 %) a ostatní suroviny (99,6 %).

Meziroční srovnání:
Ceny vývozu, zejména důsledkem posílení koruny vůči euru a dolaru, klesly o 4,3 % (v únoru o 4,7 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 5,0 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 5,4 % a ceny minerálních paliv o 9,6 % (zejména uhlí). Naopak ceny polotovarů vzrostly o 0,3 %.

Dovozní ceny se snížily o 5,9 % (v únoru o 6,5 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 8,6 %. Ceny ostatních surovin klesly o 12,6 %, průmyslového spotřebního zboží o 6,6 % a ceny potravin o 6,3 %. Rostly pouze ceny nápojů a tabáku o 4,6 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 101,7 % (v únoru 101,9 %), nicméně šestý měsíc setrvaly v pozitivních hodnotách. Z významných skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací stroje a dopravní prostředky (103,9 %), polotovary (102,8 %) a průmyslové spotřební zboží (101,3 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala zejména minerální paliva (90,7 %).


Informace k revizi indexů cen zahraničního obchodu

Český statistický úřad provedl standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu.
Počínaje cenovými indexy za referenční období leden 2018 jsou cenové indexy vývozu a dovozu počítány na novém váhovém schématu, na struktuře zahraničního obchodu roku 2015 v národním pojetí, k cenovému základu průměr roku 2015 = 100.
Dosavadní časová řada indexů se základem průměr roku 2005 = 100 byla přepočtena na indexní základ průměr roku 2015 = 100. Nově vypočtené indexy jsou od ledna 2018 řetězeny na tuto časovou řadu indexů, čímž je zajištěno její pokračování. Řetězícím obdobím je prosinec 2017.

Veškeré odvozené indexy jsou od referenčního období leden 2018 počítány z řady bazických indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Výpočet indexů se základem průměr roku 2005 = 100 byl ukončen referenčním obdobím prosinec 2017. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.

_________________
Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102,
e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ

Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-18 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 18. 6. 2018

Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).
Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).


Související analýza: Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 1. čtvrtletí 2018

Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 18.05.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz