Indexy cen vývozu a dovozu - únor 2011

Meziroční směnné relace již patnáct měsíců negativní

15.04.2011
Kód: r-7201-11
 
V únoru 2011 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,2 %, dovozní ceny se nezměnily. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 0,2 %, dovozní ceny o 4,3 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 99,8 %, meziročně 96,1 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:
 • Vývozní ceny se v únoru snížily o 0,2 % (v lednu o 1,1 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,7 %. Ceny ostatních surovin se snížily o 3,3 % a ceny minerálních paliv o 0,2 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží se nezměnily. Z významnějších skupin rostly ceny chemikálií o 1,1 % a ceny potravin a polotovarů shodně o 0,8 %.
 • Dovozní ceny se nezměnily (v lednu pokles o 0,4 %). Z významnějších skupin rostly ceny minerálních paliv o 1,6 %, chemikálií o 0,8 % a potravin o 0,6 %. Snížily se ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,6 %, strojů a dopravních prostředků o 0,8 % a ceny ostatních surovin o 0,2 %.
 • Směnné relace vzrostly na hodnotu 99,8 % (v lednu 99,3 %), nicméně zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenaly ostatní suroviny (96,9 %) a minerální paliva (98,2 %). Naopak pozitivní hodnoty směnných relací dosáhlo průmyslové spotřební zboží (101,6 %), polotovary (100,8 %), chemikálie (100,3 %) a stroje a dopravní prostředky (100,1 %).


Meziroční srovnání:
 • Ceny vývozu se zvýšily o 0,2 % (v lednu o 0,6 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen polotovarů o 4,5 %. Z významnějších skupin rostly ceny ostatních surovin o 20,2 %, minerálních paliv o 15,8 %, potravin o 7,3 % a ceny chemikálií o 6,4 %. Ceny strojů a dopravních prostředků se snížily o 4,5 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,5 %.
 • Dovozní ceny rostly o 4,3 % (v lednu o 4,6 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 21,5 %. Významně rostly také ceny ostatních surovin o 40,7 %, polotovarů o 6,9 %, chemikálií o 4,1 % a ceny potravin o 3,0 %. Klesly pouze ceny průmyslového spotřebního zboží o 4,3 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 2,5 %.
 • Směnné relace mírně klesly na hodnotu 96,1 % (v lednu 96,2 %) a již patnáctý měsíc se držely v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenaly ostatní suroviny (85,4 %), minerální paliva (95,3 %), polotovary (97,8 %) a stroje a dopravní prostředky (97,9 %). Naopak pozitivních hodnot směnných relací dosáhly potraviny (104,2 %), chemikálie (102,2 %) a průmyslové spotřební zboží (101,9 %).
Metodická poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: poslední kalendářní den měsíce
Specifické metodické poznámky: publikované údaje jsou definitivní
Navazující publikace: „Indexy cen vývozu a dovozu v ČR“, kód 720144-11
Podrobné členění (Internet: /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-2011-hgjbfv6vts )
Termín zveřejnění další RI: 16.5.2011 • cizc041511.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
 • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.04.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz